Oljefondet – Utland

Statens pensjonsfond, også kalt Oljefondet, Pensjonsfondet, eller bare SPU, er et norsk statlig fond som ble etablert i 1990. Det endret navn til Statens pensjonsfond UTLAND i 2006, skjønt hvorfor ikke bare velge navnet “Oljefond UTLAND”?

Oljefondet er per i dag stipulert til en verdi av 9 724 000 000 000 kroner, eller, sagt på en annen måte, 9.724 billioner kroner. Eller 9724 tusen millioner kroner. Med stort og smått består Norges befolkning i dag av ca 5 460 000 personer. Dersom vi deler oljefondets verdi på befolkningen, får vi følgende:
Oljefondets formue per person: 1,8 millioner kroner – nedsyltet i UTLANDET! Det tilsvarer ca 5 millioner kroner per familie.

For å illustrere hvor mye penger det er snakk om i Oljefond UTLAND, kan vi ta for oss bompengene. Siden Solberg-regjeringen kom til makten i 2013 har Stortinget vedtatt bompengeprosjekter for 235 milliarder kroner. Det tilsvarer over 93 000 kroner for hver eneste bilist i Norge, altså cirka 5000 kroner per år i 20 år med renter.

Når Carl Ivar Hagen foreslår å bruke av oljefondet til å betale ned all bompenge-gjeld, da reagerer andre partier. De hevder dette er uansvarlig uten noen form for dokumentasjon. Men hvor dramatisk er egentlig Hagens forslag? Dersom vi tenker oss at Oljefondet er på 1000 kroner, innebærer det at man ville måtte bruke 24 kroner ( 2,4%) for å nedbetale bompenge-gjelden. For å finansiere videre veiutbygging, vil man måtte bruke 0,13 kroner i året. Altså 13 øre. Er det uansvarlig? Man kan da undre seg over om regjeringen virkelig arbeider for Norge og Nordmenns beste? Det er tvilsomt. Nedbetaling av denne gjelden ville i liten grad påvirket norsk økonomi.

Oljeformuen er i dag plassert i den fallende stormakten USA, i eiendommer i  Regent Street i London, i et nytt forretnings kvartal i Kurfürstendamm i Berlin og  ellers i eiendommer og usikre finanspapirer verden over. Istedenfor å investere i usikre aksjer, hvorfor ikke kjøpe tilbake Norges gullbeholdning? Slik kunne vi fått en norsk krone med sikkerhet i gull, slik det var frem til 1971. Ikke FIAT penger uten sikkerhet, og som kun er basert på folks tillit til staten. Siste rest av Norges gull-beholdning ble solgt i 2004. Hvorfor skjedde dette? Kort etter, i 2005, begynte Russland og Kina å kjøpe gull. Gullprisen var i 2014 250 kroner per gram, og er nå 450 kroner per gram! Det er mer enn tvilsomt om vi noen gang får glede av Oljefondets nåværende investeringer, gitt uunngåelige internasjonale politiske krakk og verdenskriger.

Oljefondet tapte 488 milliarder i 2018. Hvor mye vil det tape i tilfelle et internasjonalt krakk eller en ny verdenskrig?
488 milliarder utgjør 35,4 prosent av stats-budsjettets utgifter for 2019. Det er til sammenligning:
– sju milliarder kroner mer enn alle folketrygdutgiftene i år
– tre ganger mer enn alle sykehusutgiftene.

Det er derfor hevet over tvil at Norge har muligheter til å oppgradere jernbanen og veier, og bygge det vi trenger. I denne forbindelse vil regjeringen etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner, noe som utgjør ca 1% av Oljefondet. Det utgjør også ca 50 000 kroner i skatt per skattebetaler. Siden dette fondet er tenkt bygget opp over 5 år, vil det medføre 10 000 kroner i årlig skatt per skattebetaler. Avkastningen skal øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet, samt bredbånd og IKT-infrastruktur, med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål.

Dersom vi bruker en liten del av oljefondet til nødvendig infrastruktur som vei og jernbane, får vi garantert langvarige viktige verdier igjen for oljepengene, Men Oljefondet UTLAND har tvert i mot lånt den tyske stat 61 milliarder kroner til veibygging – til en rente som for tiden ligger på 1,8 prosent. Til sammenligning legger norske myndigheter til grunn en rentebinding på 6,5 prosent på veiprosjekter her hjemme.

Norge bør se mot Kina når det gjelder å ta lærdom av den gamle kontinental-europeiske skolen. Kineserne har plukket opp denne økonomiske teorien, både når det gjelder næringspolitikk og bygging av infrastruktur. På dette feltet gjør de alt rett.

Et annet eksempel: Dersom vi gir alle minstepensjonister, som faktisk lever under fattigdomsgrensen, en økning på 12 000 kroner per år i pensjon, så utgjør dette kun 3 milliarder kroner, dvs. bare 0,03% av Oljefond UTLAND.

Å stole på at vi skal få noe igjen på lang sikt ved å kjøpe eiendommer i England og Tyskland, samt overprisede aksjer på Wall Street, er garantert usikkert. Ikke bare investerte Oljefondet i vanlige aksjer, men da Saudi-Arabia åpnet for utenlandske investeringer i 2015, gikk Oljefondet inn med til sammen 3,4 milliarder kroner fordelt på 34 selskaper. I 2017 ble dette økt til 6,8 milliarder fordelt på 42 ulike selskaper. Dette var et konkret og sterkt bidrag til å holde hodekapper-regimet i Saudi-Arabia ved makta, samtidig som de fører en krig mot sitt fattige naboland Jemen.

En ny verdenskrig, som ”The deep state” i USA ivrer for(!), vil sannsynligvis medføre at alle verdiene blir borte.

Konklusjon (Kilde: Oljefondets websider)

Oljefondets akkumulerte årlige avkastning var 5,91 prosent frem til 2019. I 2019 tilsvarer dette cirka 570 milliarder kroner. (Avkastningen har variert fra –30% i 2008 til +25% i 2009. Avkastningen har vært 10% eller mer i åtte år). I tillegg kommer nye oljeinntekter som legges til fondet, og i snitt utgjør dette 147 milliarder kroner per år. (Oljeinntektene utgjør totalt 3382 milliarder kroner siden 1996). Den samlede avkastning fra Oljefondet frem til i dag er 4660 milliarder kroner.

Oljefondet bør ikke brukes til investering i utlandet, men derimot til investering i Norge. Som nevnt bør også disse midlene brukes til å forankre den norske krona i gull. Istedenfor å spekulere i UTENLANDSKE aksjer, bør de ansatte i Oljefond NORGE planlegge hvor de skal investere i Norge for å kunne oppnå best mulig avkastning, samt bevare roen i finansmarkedet og sikre gode levevilkår for nordmenn. Sitat fra Oljefondets sider: ”Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i selskaper.” Hvorfor tar man pengene fra det norske folk og investerer de i utlandet?

Her er et regnskap:
Inntekt fra Oljefondet (i snitt): 570 milliarder kroner.
Moms (budsjett) 2019: 310 milliarder kroner.
Tilførsel Oljefond (snitt): 187 milliarder kroner.
Totalt 1067 milliarder kroner.

Budsjetterte statlige utgifter i 2019: 1377 milliarder kroner.

Spørsmålet blir derfor hvorfor norske borgere skal være nødt til å betale skatt på inntekter under 500 000 kroner, og i tillegg betale en vrimmel av avgifter. Hver norsk borger har tross alt en formue i Oljefondet – UTLAND på 1,8 mill kroner, og en årlig ”inntekt” fra Oljefondet på cirka 140 000 kroner. Det vi også må ta hensyn til er at momsinntektene vil øke med mellom 10 og 20 % når skatter og avgifter forsvinner.

Dagens Oljefond Utland lyder altså på 9724 milliarder kroner (opprinnelig pensjonsfond!), og er ment å skulle sikre oss i fremtiden. Men sikre oss mot hva da? Dersom disse midlene ble investert i gull og norske verdier med reell avkastning, ville dagens Oljefond vært mer enn nok til å sikre oss i fremtiden. Oljefondet var kanskje en prisverdig idé, men når så mange mennesker sliter og samfunnet skriker etter vedlikehold, så må man si grensen er nådd.

Til slutt, her er Norge og Oljefondet sett med Amerikanske øyne (Mike King) – fritt oversatt:

Et frastjålet suverent nasjonalt formue-fond

Regjeringen i det oljerike Norge drar inn omtrent 1/3 av sine årlige inntekter fra sin eide / kontrollerte oljeindustri. Fondet besitter i øyeblikket noe som tilsvarer 190 000 dollar (etter dagens kurs: drøyt 1,7 millioner kroner) for hver innbygger, eller omtrent 540 000 dollar (4,83 millioner kroner) per husholdning, i et nasjonalt fond. Å holde fast på et så enormt oljefond «i tilfelle regnfulle dager», mens folk stresser og sliter, er unødvendig, kriminelt og tyrannisk.

Med en befolkning på bare 5,5 millioner, rangert på 13. plass blant verdens mest oljeproduserende land, pluss at staten gjør det stort på oljesalg, hvorfor må norske borgere betale skatter i det hele tatt? De forente arabiske emirater er også en liten oljerik føderasjon med 9 millioner mennesker, som er avhengig av oljeinntekter for å finansiere staten. Dette til tross, og selv med kostbar helsehjelp av god kvalitet, betaler innbyggerne i Saudi-Arabia nesten ikke skatter i det hele tatt. De overveiende tilfredse skatteslavene i Norge må i tillegg bære den undertrykkende byrden det innebærer å ha den høyeste personlige gjelden i Europa!

Problemet arter seg enda verre blant ungdommene. Ti prosent av norske barn bor i hjem med lav inntekt, og omtrent halvparten av de er innfødte nordmenn, ikke migranter. Norges fattigdomsproblem er kronisk, og etter hvert som situasjonen til flere og flere over-beskattede innbyggere ender i fortvilelse, vil stadig færre greie å flykte fra den voksende underklassen. Hvis denne åh-så-omsorgsfulle hønemor-ledelsen i Oslo virkelig var så opptatt av sine «barn», hvorfor ikke øse av det enorme Oljefondet og betale ned alles billån, kredittlån og boliglån?

Alkoholisme og selvmordsrate

I følge det norske folkehelseinstituttet har de siste års forbruk av alkoholholdige drikker aldri vært høyere blant nordmenn. Selvmordsraten blant disse påstått lykkelige menneskene ligger på 10 per 100.000 per år.
– Kroner

Foto: Marcusroos

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her