Om Norgesavisen.no

Norgesavisen-twitterNorgesavisen.no er en uavhengig nettavis som setter kritisk søkelys på viktige tema som riksmedia ofte omtaler på en ubalansert og lite nyansert måte. Vi setter skråblikk inn og bak nyhetene, presenterer saker fra nye vinklinger og arbeider for større åpenhet og ytringsfrihet.

Norgesavisen.no tror på et langt mindre sentralstyrt Norge og for mer reelt demokrati. Vi vil i tråd med dette slå opp og inn dører, sette fokus på hel- eller delvis sensur, alle former for maktmisbruk, samt mer eller mindre skjulte nettverk og nepotisme som nå stadig virker mot en demokratisk utvikling i landet vårt.

Vårt slagord "med skråblikk på nyhetsbildet" - er med andre ord et signal om at vi ønsker å presentere utvalgte nyhetssaker fra en annen vinkel enn hva den generelle og dominerende, Oslo-sentrerte mediadekningen evner/ønsker å formidle. Vi vil være et supplement til eksisterende nyhets- og aktualitetsformidlere forøvrig.

I Norgesavisen.no kan skribenter på frivillig basis publisere sine artikler og innlegg. Det forventes og kreves at alle innlegg følger Norsk lov og gjeldende regler. Den person som publiserer innhold på Norgesavisen.no er selv personlig ansvarlig for nødvendige rettigheter for innhold og fotografier som benyttes, og at Norsk lov og regler følges.

Epost til Norgesavisen

Skriv gjerne en epost til Norgesavisen.no - alltid hyggelig å høre fra våre lesere! PS. Da Norgesavisen.no drives på frivillig basis uten noen betalte medarbeidere, kan det noen ganger ta litt tid før du får svar.

KJÆRE ABONNENT

 
Du har nå fått gratis tilgang til Norgesavisen.no i 30 dager.
Etter 30 dagers perioden er over, blir du belastet abonnementsprisen om du ikke sier opp abonnementet før prøveperioden utløper.
 
OK, det er forstått