Oslo AP vil innføre medisinsk tvangsbehandling! Del 2

Den 13. juni i år relanserte Oslo Arbeiderparti sitt forslag om obligatorisk vaksinering av barna  i Oslo. Det betyr at foreldre og barn ikke lengre skal ha noe valg. Partiet vil med dette tvinge vaksiner på norske barn. Man skal her vite at vaksiner er ansett for å være grunnleggende utrygge injeksjoner, noe som legges til grunn i juridiske rettssaker. Når Ap på denne måten forsøker ta overta eierskapet til våre barns kropper, kan ikke befolkningen finne seg i slikt!
I går bebudet vi at vi ønsket å utrede følgende spørsmålsstilling:
– I hvilken grad representerer barndomsinfeksjonene som vi i dag vaksinerer mot en fare for den norske folkehelsa?
Og det skal vi nå gjøre.
Det kommer kanskje overraskende på mange, men svaret på dette spørsmålet er et entydig nei! Vi skal her forsøke å eksemplifisere ved å se på konkrete tall for barnesykdommenes påståtte versting, nemlig meslinger. I denne delen av artikkel-serien skal vi vi begrense oss til å se nærmere på hvor mange som dør av meslinger, både i Norge og resten av i-landene.

 

Hvor mange omkommer som følge av meslinger?

Først av alt er det viktig at man skjønner at det er et markant skille mellom fattige og rike land når det gjelder måten meslinger slår ut på. Enhver infeksjon, også meslinger, kan få alvorlige følger for mennesker som er underernært, har kummerlige boforhold, har underskudd på A-vitamin og mangler tilgang på både rent drikkevann og adekvat helsehjelp. I samtlige industriland er ting som dette stort sett på stell, og det gjør at meslinger er en bagatellmessig sykdom i disse landene. Vi skal etterhvert se nærmere på norske forhold, men først tenker vi favne litt bredere ved å se på meslingenes historie i industrilandene.

Originalt tallmateriale viser med all mulig tydelighet at industrilandene hadde fått kontroll over ringvirkningene fra meslinger og resten av barndomsinfeksjonene før de respektive vaksinene kom på markedet. I denne sammenheng er det allment akseptert at årsaken til dette var en høyere levestandard. Tallenes klare tale forteller oss altså at det var øket materiell velstand og ikke vaksinen som gjorde at vi sluttet å omkomme av en sykdom som meslinger. Det samme gjelder de andre barndomsinfeksjonene. Vi noterer oss at den feilaktige påstanden om at det var vaksinene som frelste oss fra barndomssykdommenes herjinger blir gjentatt om og om igjen i vaksinediskusjoner. Det stemmer kort og greit ikke!

Med høyere levestandard ble det slutt på kalde og trangbodde hus belemret med trekk og fukt. Det er også framholdt at folkehelsa fikk et puff etter at husene fikk vinduer, slik at sollyset slapp inn i rommene. Det sanitære fikk også et oppsving med tilgang på rent drikkevann, samt at kloakk ble lagt i rør istedenfor å flyte i gatene hvor det tiltrakk seg åtseldyr som spredte smitte. Vi fikk også et mer næringsrikt kosthold og bedre lagringsmetoder for mat i form av bl.a. kjøleskap og frysere. Dette er eksempler på ting som gjorde at folkets allmenntilstand ble bedre, slik at vi sluttet vi å omkomme av enkle infeksjoner som de velkjente barnesykdommene.

Avisenes krigstyper vil ha oss til å tro at “verstingen” meslinger har blitt livsfarlig siden 70 og 80-tallet, men dette er en temmelig absurd påstand. En profitabel påstand dersom målet er å selge flere vaksiner, men rent fornuftsmessig holder det ikke vann. For det første er det i konflikt med naturlig utvikling, hvor virus og deres verter, altså kroppene våre, tilpasser seg hverandre og utvikler en gjensidig nyttig sameksistens over tid. Etter at meslingeviruset har trengt inn kroppen til et barn og framkalt de kjente symptomene, vil barnets immunforsvar “trimmes” og bli permanent sterkere. De som har hatt meslinger er immune mot sykdommen for resten av livet noe man ikke kan oppnå ved å vaksinere seg. For det andre må man spørre hvor mange som omkommer eller blir skadet av meslinger, og det er dødeligheten forbundet med meslinger vi ser på i denne artikkelen. Vi eksemplifiserer tendensen i i-landene ved å se på tallene i Storbritannia, men oversikten over både andre land og andre infeksjonssykdommer finnes i referanselista på slutten av artikkelen [2].

Diagram: Viser antall dødsfall forbundet med meslinger per 100 000 innbyggere i Storbritannia

Som vi kan se av diagrammet ovenfor, hadde antall dødsfall relatert til meslinger avtatt nesten 100% før vaksinen så dagens lys rundt 1970. Bare for å understreke denne tendensen ytterligere kan vi se på et diagram som viser akkurat samme mønster når det gjelder skarlagensfeber ― en sykdom det aldri har eksistert noen vaksine mot. Vi sluttet å dø av denne sykdommen også etterhvert som velferdssamfunnet materialiserte seg. Her eksemplifisert ved tall fra Storbritannia igjen:

Diagram: Oversikt over antall dødsfall forbundet med skarlagensfeber – en sykdom vi aldri har vaksinert mot. Gjelder per 100 000 innbyggere i Storbritannia.

Vi fastslår derfor: Høyere levestandard var det som gjorde at vi sluttet å dø av barndomsinfeksjonene. Ikke vaksinene.

 

Meslinger i Norge

Her skal vi se litt nærmere på historikken til meslinger i Norge. Dersom vi ser på tallene på tiårs-basis, ser det slik ut:
eSom vi kan se av denne tabellen avtok antall norske dødsfall forbundet med meslinger gradvis fra 345 i løpet av årene 1931-40, til 0 i løpet av årene 1991-2000. Det siste dødsfall forbundet med meslinger i Norge stammer p.t. fra 1989 [3], og det forteller oss at nordmenn ikke dør av meslinger. Noe vi har til felles med resten av de industrialiserte landene. For å unngå misforståelser i denne sammenheng, vil vi presisere følgende: Dersom helsa er svekket nok i utgangspunktet, f.eks. i forbindelse med alvorlig kreftsykdom, kan man dø av hva det skal være. Meslinger innbefattet. Forkjølelsesvirus også. Slike dødsfall finner sted både i rike og fattige land. Det er imidlertid viktig å merke seg at meslinger ikke er den primære dødsårsak i tilfeller som dette, skjønt avisenes overskrifter feilaktig forsøker å framstille det slik. Som et eksempel på dette husker vi kanskje historien om den tyske babyen fra 3-4 år tilbake. Dette var altså en påstått uvaksinert baby som fikk meslinger og døde. Overskriftene formelig hamret mot leserne om at babyen hadde omkommet som følge av meslinger. Senere ble det avdekket at denne babyen hadde en alvorlig hjertefeil. De samme avisene som slo opp dette dødsfallet unnlot imidlertid å informere sine lesere om denne viktige biten informasjon.

Alvorlig syke og immunsvekkede mennesker skal absolutt beskyttes mot smittestoffer, men det sier seg selv at man beskytter et slikt mindretall ved å isolere de fra resten av samfunnet istedenfor å tvinge den store majoritet til å vaksinere seg. Det er dyrere å vaksinere majoriteteten, og det er dessuten uvirksomt dersom målet er å hindre smittespredning. En vaksinert person vil fortsatt bli smittet og deretter spre smitten. Vaksinene er kun ment å forhindre utviklingen av full sykdom hos den vaksinerte. Allikevel ser vi nå totalitære krefter forsøke lobbyere fram vaksinetvang, hvor “sympati med de immunsvekkede” blir brukt som en begrunnelse. Det er rett og slett absurd, både fra et økonomisk og helsemessig synspunkt, og dette er noe vi tenker begrunne nærmere i fortsettelsen.

Del 3 vil følge, og da skal vi se på muligheten for følgesykdommer og skader forbundet med meslinger. Det er ikke så ille som vi har blitt innbilt, langt derifra. Følg med.

————————–

Referanseliste:

[1] Se The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986, §§ 300aa-1 til 300aa-34 her.

[2] Samtlige grafer i denne artikkelen er også publisert i boka «Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History» (2013) av indremedisineren Suzanne Humphries. Humphries og medforfatter Roman Bystrianyk har gjort en betydelig innsats ved å grave fram de originale data i biblioteker m.m. Grafene er også publisert på bokas hjemmeside på nett, og du finner de her.

[3] Folkehelseinstituttet sier: «Siste registrerte dødsfall forårsaket av meslingevirus var i 1989». Se her.

Foto: Joe Raedle

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her