POLITIKK

Innenriks

Nasjonale hensyn tilsidesatt for NATO

Av Frode Bygdnes. Kystvaktskipene mister helikoptrene til fregattene. Kystvaktskipene er våre voktere på havet. De har base på Sortland. Kystvakta ble opprettet i 1977 da Norge...

Utenriks

Hva har nå norske soldater i Niger å gjøre?

I en kort melding fra Statsministerens kontor 9. februar 2018 ble det opplyst at det nå er kommet på plass en avtale om status...

Den farlige illusjonen om å vinne en verdenskrig

President Vladimir Putin presenterte Russlands nye våpensystemer under sin valgtale 28. februar 2018. Han advarte om at Russland nå har våpensystemer som gjør det...

Forsvar og sikkerhet

Lyttestasjonen som samler data om norske borgere

I skogen bak den gamle militærleiren Eggemoen ved Hønefoss har E-tjenesten i dyp hemmelighet bygd opp en av verdens mest avanserte lyttestasjoner. Stasjonen til...

NATOs to største land i strupen på hverandre?

Tyrkias krav om at USA øyeblikkelig og betingelsesløst trekker seg ut av den syriske byen Manjib har blitt avslått. Sjefen for Central Command general Joseph...

– F-35 kan bli Norgeshistoriens største feilinvestering

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er oppgitt over milliardsluket til kampflyet som har 1000 feil og ikke kan brukes halvparten av tida. Dette skriver ABC Nyheter, som fortsetter: –Dette kan...

Forsvaret – Stortingsvalgs tema nr 6

Regjeringene Stoltenberg og Solberg har etter min mening kontinuerlig bygget ned det norske forsvar. Våre forpliktelser overfor NATO tas det lett på – meget...

OVERFØRING AV MAKT TIL EU

– EU-kommisjonen vil ta makt over gassrørledninger til utlandet

Nye EU-regler kan gi EU-kommisjonen myndighet over gassrørledninger fra utlandet – og i neste omgang el-kabler, advarer dansk jusprofessor. Utviklingen av EUs energiunion vekker...

Partipolitikk

DEN SYVENDE MOR I HUSET NORGE

Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 – 3 år etter VENSTRE og HØYRE. Jeg har stemt på Trygve BRATTELI – et meget lett valg –...

ÅPENT BREV TIL FRP: DET ER IKKE FOR SENT Å SNU!

Jeg har en gang stemt på Carl I.Hagen FRP,men da Siv hadde dårling omgang med ¨SANNHETEN¨i f m sex-skandalen til Søviknes og da partiet...

Lavt utdannede innvandrere fra ikke-vestlige land stemmer på Arbeiderpartiet

Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», viser at innvandrere med lav utdannelse fra land i Afrika, Asia og Latin-Amerika, i majoritet støtter de...

Justispolitikk

Bilvask

HVILKET MØRKT OG ENDELØST DYPT HULL forsvant vårt rettssystem ned i?

Viser til kveldens Brennpunkt som omhandlet to polske fremmedarbeidere som var så uheldig å havne...

Fra PR-kåt advokat til politisk klovn

Abid Raja uttaler følgende til Aftenposten: « Jeg vil si det så sterkt : Dersom...

Samferdsel

Flysatsing i Lofoten

Regjeringen ønsker å bidra til et godt flytilbud over hele landet. Ved landets 30 minste flyplasser er det totalt flere flybevegelser nå enn under...

Fortsatt behov for bussjåfører

Vi skal ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk, og jeg ønsker flere norske sjåfører i transportbransjen – både på lastebil og buss. Som samferdselsminister...

NORGES GRUNNLOV

Revisjon av Statsbudsjettet – Stortingsvalgs tema nr 4

For å ha bedre kontroll med regjeringens bruk av konsulenttjenester må det opprettes en egen post i statsbudsjettet samt at Stortinget utarbeider en klar...

Valgloven – Stortingsvalgs tema nr 3

Ideelt sett ville et storting som ga et speilbilde av folket, være ønskelig. Ifølge CIVITA økte andelen stortingsrepresentanter fra offentlig sektor og interesseorganisasjonene (med politisk...

Lokaldemokratiet – Stortingsvalgs tema nr 2

Kommunalt selvstyre ble vedtatt som en ny bestemmelse i Grunnloven av Stortinget 31.03.2016. Norge forpliktet seg allerede i 1989 gjennom Europarådets lokaldemokraticharter til å...

KJÆRE ABONNENT

 
Du har nå fått gratis tilgang til Norgesavisen.no i 30 dager.
Etter 30 dagers perioden er over, blir du belastet abonnementsprisen om du ikke sier opp abonnementet før prøveperioden utløper.
 
OK, det er forstått