Putin lykkes med å ødelegge presidentvalg i Ukraina

0
1
EU har trosset en rekke advarsler og viklet seg inn i et avhengighetsforhold til russisk gass. Dette er et kort Putin nå forstår å spille på, for å splitte EU, og optimalt - slå en kile mellom EU og USA.

Dersom Vladimir Putin lykkes i å fremprovosere vold og uro på tilsvarende nivå som nå, vil det være umulig å gjennomføre presidentvalg i Ukraina om nøyaktig en måned fra i dag. Nå ser Putin flere svakheter i Vesten han klart vil utnytte i tiden som kommer.

Både sivil og militære russisk etterretning er nå dypt inne i østlige Ukraina med egne utsendinger og rådgivere. Minst ti av disse utsendingene sitter i arrest i Kiev, og blir avhørt over lang tid. Ved stadig å fremprovosere vold og uro, og samtidig initiere og koordinere okkupasjon av offentlige bygninger i tett befolkede områder av det østlige Ukraina, har Vladimir Putin trolig lykkes i å ødelegge for det det kommende presidentvalget. Reaksjoner og sanksjoner fra vestlig side lar vente på seg, selv om kritikken mot Putin-Russland har blitt noe skarpere - spesielt på amerikansk side. Putins etterretningsapparat og voldsomme propaganda-systemer kan med andre ord kjøre videre.

Torsdag blir den amerikanske utenriksministeren, John Kerry sitert i Die Welt fredag 25. april:

- La ,meg si dette veldig klart: Dersom Russland fortsetter slik, vil det ikke bare være et forferdelig feilgrep, men også et kostbart feilgrep..Vi er klare til å aksjonere!

Den tyske utenriksministeren, Frank- Walter Steinmeier ( SPD),  fremstår i samme artikkel i Die Welt som en dårlig sparringpartner for USA.Han ønsker seg nye forhandlinger med Russland via FN, etter at samtlige hovedpunkt i Geneve-avtalen øyeblikkelig ble brutt av Russland.  Med dette får Vladimir Putin akkurat den tiden han trenger til å plugge igjen mulighetene for presidentvalg i Ukraina 25. mai, og fortsette sitt militær-teater for å konsolidere kontroll over strategiske industribyer og trafikk-knutepunkt i østlige Ukraina; etter hvert også langs kyststripen ned mot Svartehavet. EU og president Ombama nøler, og selv tiden går nå i Putins favør. Fra fredag kveld vil ukrainske sikkerhetsstyrker videreføre sine anti-terroroperasjoner, forkortet "ATO", for blant annet å hindre blokkeringer av veier i det østlige Ukraina. Faren for å bli lokket i sinnrike feller satt opp i regi av den militære, russiske etterretningstjenesten GRU, er imidlertid reell nok.

EU har trosset en rekke advarsler og viklet seg inn i et avhengighetsforhold til russisk gass. Dette er et kort Putin nå forstår å spille på, for å splitte EU, og optimalt - slå en kile mellom EU og USA.
EU har trosset en rekke advarsler fra sikkerhetspolitiske rådgivere,  og viklet seg inn i et sterkt avhengighetsforhold til russisk gass. Dette er et kort Putin nå forstår å spille på, for å splitte EU, og optimalt - slå en kile mellom EU og USA.

Faren for terroraksjoner i hovedstaden Kiev øker på i dagene som kommer, nettopp med tanke på den pågående russiske kampanjen for å hindre presidentvalg 25. mai. I ettertid vil Putin kunne fortsette sin grovkornede retorikk der sentrale myndigheter ikke er "legitime", og med det iverksette flere aktive tiltak for kontroll over de mest strategiske områdene i det østlige Ukraina. Det er ventet at fremprovoserte  terror- og voldshandlinger vil øke på om kort tid, helt samtidig som farene for terroraksjoner og politiske drap i hovedstanden Kiev også vil øke frem til valgdagen.

Dersom ukrainske sikkerhetsstyrker tvinges inn i Øst-Ukraina for å åpne veier som blir sperret, og rydde offentlige kontorer som er okkuperte av Putin-støttet milits, utløser dette nå automatisk trusler om invasjon fra Moskva. Hele dette militære teatret følger en oppskrift som er godt kjent fra nyere russisk historie, og ikke minst fra Tjetjenia i 1994 og nå senest på Krim. Fredag formiddag er det 970 meter fra den ukrainske grensen til fremste russiske kjøretøy som er med i en storstilt "militærøvelse", som det heter fra Moskva. I praksis dreier det seg om forflytting, gruppering og testkjøring av kjøretøy og krigsmateriell, foran det som peker i retning av et forestående angrep mot flere mål inne i Ukraina og over minst to akser; en vestover langs kysten og en rett mot Donetsk-regionen, med støtte fra styrker som også kommer inn ved Kharkiv i nordøst.

Vestlige sikkerhetsorganer er parkerte i tur og orden, og etter hvert som tiden går er det nå en overhengende fare for at de erfaringene Putins klikk høster i Ukraina kan få presedens til andre områder der det er fristende å resirkulere Sovjet-modus. Sett fra Moskva fremstår USA, EU og NATO som svekket, splittet og med manglende handlekraft. Dette kan få dramatiske konsekvenser, blant annet i Arktis og på Svalbard, kanskje også for deler av Finland. I møte med dagens regime i Kreml handler mye om en mentalitet som klart har overlevd fra en tid da veldig mye dreide seg om maktmisbruk og forakt for demokratiet hos de til enhver tid sittende ledere i Moskva.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR