Raseri og sannhet

2
1

Det heter, intet skaper mer raseri enn sannhet. Det opplevde vi eldre med de to forutgående katastrofe-fremkallende ideologiene kommunismen og nazismen. Nå opplever vi det samme ved den mer totalitære islamismen; samtidig en religion.. Hvor en ufordelaktig tegning eller annen «sannhet» om profeten kan skape opptøyer i muslimske og andre land - med krav om henrettelse av og/eller om «syndernes» strenge avstraffelse. De fleste vil huske den indiske forfatteren Salman Rushdie for mer enn 15 år siden som fikk seg dødsdom «Fatwa» utstedt fra Khomeini og presteskapet i Iran.

Mens Ap for to år siden gikk inn for en administrativ ordning (mht «hjemvendte» IS krigere), gikk de plutselig og nylig imot. Den «sannhet» påpekte Sylvi Listhaug via sin Facebook konto. Det ble til hekse-jakt og korsfest, korsfest med Rødt (kommunistene) i spissen. Maken til «raseri» og politisk uanstendighet har vi knapt tidligere opplevd i Stortinget. Fakta om innvandring tåles ikke, det så vi senest i Sverige. Der en rektor anmeldte til sikkerhetspolitiet elevers fakta-flygeblad. Dette ifølge document.no 15/4/18.

På samme nettsted 16/4/18 publiserte Ragnar Larsen  «Landet som langsomt går i oppløsning». Den burde utløse langt mer raseri, ikke bare fra politikere, men også fra kirkens menn og kvinner. Men, som meg, er Larsen vanskeligere å henge ut; vi er begge pensjonerte og uavhengige, av de «heldigvis» relativt få tydelige folke-røster, dødelig moralsk forvirrede, djevlene selv, dog med en mindre lese- og oppmerksomhets-krets.

Kronikken til Larsens bør leses. Den avsluttes med referansen til «Gråt mitt elskede land» etter forfatteren Alan Paton fra Syd Afrika som på engelsk omtalte «diskriminering» av folke-flertallet. Her siterer jeg hans første få avsnitt:

«Sverre Steen var professor i historie ved Universitet i Oslo. Han holdt for 50 år siden foredrag i NRK radio under overskriften «Langsomt ble landet vårt eget». Serien av opplesninger kom også i bokform og tok for seg Norges nasjonale utvikling med frigjøringen fra Danmark og Sverige.

Skulle noen for tiden beskrive de senere års utvikling burde overskriften være noe a` la «Landet som langsomt går i oppløsning». Norge underkaster seg mer og mer fremmed styre og importerer så mange fremmede at Norge gradvis blir noe helt annet enn det landet har vært. Et land som i over et århundre har levd etter mottoet «Frihet, likhet og brorskap» forlater sitt kulturelle utviklings-grunnlag til fordel for mindre nasjonal frihet, økte forskjeller og mindre samhold - men desto mer egoisme.

Stortingets nylig vedtak om å overdra kontrollen med landets kraftforsyning til en klikk i Brussel, er bare forbokstaven for en utvikling hvor norsk selvråderett avløses av fjernstyring. Norske fagarbeidere havner på NAV fordi fremmede, de fra Midtøsten og Øst-Europa, tar jobbene fra dem. Grunnlovens para 100 pålegger statsmyndighetene å sørge for at enhver arbeidsfør nordmann kan leve av sitt arbeide; men det gjelder ikke lenger.

Grunnlovens para 100 fastslår at «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike. Makthaverne krenker daglig Grunnlovens første paragraf: Friheten svekkes.Landets selvstendighet innskrenkes. Et udelelig land deles opp i parallell samfunn hvor inntrengerne skaper sine egne kolonier, og norsk rett og levemåte settes til side.

Kirken var i 1000 år en kulturelt samlende institusjon. Nå svekker Kirken seg for egen hånd. Stadig færre går i gudstjeneste, døper sine barn, og gifter seg kirkelig. Når Kirkens ledelse ytrer seg, høres det ut som Kirkens hovedoppgave er å ektevie homofilerte mennesker og å gi kirkeasyl til inntrengere, uten lovlig rett til å være her. Kirken skvulper over av politisk korrekthet. Kristus er blitt tilskuer til sin egen kirke. Kirken er blitt så inkluderende at det snart ikke er plass til troende og bibel-lojale. Ved sin støtte til en løsaktig innvadringspolitikk går Kirken i front for å avkristne Norge». Sitat slutt.

Ragnar Larsen fortsetter om vårt manglende forsvar og annet, deriblant at nesten halvparten av Ap/AUF-ledelsen nå er av fremmed herkomst. Jeg behøver vil ikke å si at denne for Norge og folke-flertallets skjeve utvikling, blir påtrengende vårt land til del. Det bekymrer nå mange sterkt. Myndighetene mangler både Grunnlovens og folkelig legitimitet til fedrelandet slik omkalfatret til det ugjenkjennelige.

Skribent: Dan Odfjell | Foto: Mona Høvset / Einar Aslaksen / Arbeiderpartiet

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR