Øredøvende taushet fra mainstream media og eliten om Riksrevisjonens sammensetning og virkemåte

0
2

A) GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k:EVALUERING BASERT PÅ ALL KONTAKT VEDRØRENDE DETTE MEGET ALVORLIGE OG VIKTIGE SPØRSMÅLET

Jeg har bedt JURIDISK FAKULTET ved UiO & UiB om vurdering av denne paragrafen – INTET SVAR!
Samt bedt Professor og valgforsker Bernt Aardal (UiO) å se på paragraf 75k
Hei,

Jeg har skrevet et valgkampinnlegg om RIKSREVISJONEN og har møtt veggen - NULL INTERESSE BLANT SÅ VEL POLITIKERE SOM AVISER OG TV I DEN S K FJERDE STATSMAKT!

Derfor kontakter jeg deg for å høre din vurdering av innledningen på artikkelen dersom du har tid til og lov til å uttale deg.

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen
En frustrert politisk interessert og partiløs velger på 75 år¨

og har mottatt flg svar fra Instituttet:

Sara Sundby via RT

ma 03.07, 14:55
Hei,

Din henvendelse er videreformidlet til Bernt Aardal, som vil svare dersom det ses som hensiktsmessig.

Mvh
Sara Sundby
Institutt for statsvitenskap

Da jeg ikke har mottatt svar fra Professoren synes set ikke å være HENSIKTSMESSIG å svare på forespøselen!

Og også henvendt meg til DOMMERFORENINGEN den 18.juli:

RIKSREVISJONEN

Hei,
Jeg har med stor interesse lest dine uttalelser i Aftenposten om utviklingen i Polen.
Jeg har forsøkt å få spalteplass i DEN FJERDE STATSMAKT og også bedt om kommentarer fra ALLE POLITISKE PARTIER til min artikkel om RIKSKONTROLLEN UTEN HELL - det synes å være ¨A HOT POTATO¨ som ingen tør å kommentere grunnet konsekvensene!

Jeg formoder at DETTE BØR KUNNE KOMMENTERES AV DOMMERFORENINGEN da dette er VIKTIG FOR VELGERNE Å TA STILLING TIL FØR STORTINGSVALGET DEN 11.SEPTEMBER – artikkelen vedlegges.

Vennlig hilsen,

Kjell-Olav Pettersen

SVAR IKKE MOTTATT!

Og 22.juli også kontaktet Valgforsker og Professor Frank Aarebrot UiB:
Hei,
Jeg leste med stor interesse dine kommentarer til kronikken i AP i dag.Jeg er selvsagt enig med deg og mener at den jevne velger ikke trenger å ha DYP kjennskap til hvert eneste politiske parti og dets program,men klarer utmerket å ta stilling til for eller i mot aktuelle VALGKAMPTEMAER dersom disse blir tillatt publisert av den FJERDE STATSMAKT.Etter min mening ligger problemet om INFORMASJON hos den FJERDE STATSMAKT som synes - sammen med det OFFISIELLE Norge å ha innført en USKREVEN POLITISK SENSUR! En sterk påstand,men jeg har forsøkt å få nedenstående artikkel om GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k publisert uten hell,samt bedt Juridisk Fakultet i UiO,UiB og Dommerforeningen om kommentarer - INTET SVAR! Jeg håper Frank Aarebrot vil finne det på sin plass og opplyse VELGERNE om sin vurdering.
Vennlig hilsen,
Kjell-Olav Pettersen

SVAR IKKE MOTTATT!

28.juli
Hei Professor Smith,

Jeg er av den mening at RIKSREVISJONENs ledelse ikke er i tråd med tekst & ånd i GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k! Jeg har lest din kommentar til Byggesaken og har et spørsmål som jeg håper du vil ha anledning til å svare på:
Dersom min påstand er riktig formoder jeg at RIKSREVISJONENS RAPPORT vil være ugyldig og ny gransking og rapport må skrives etter at ny ledelse er ansatt i h t Grunnloven og så en evt ny behandling i Kontroll og Konstitusjonskomiteen??
Jeg håper Ida Børresens sak vil medføre at de folkevalgte blir TVUNGET til å RESPEKTERE vår GRUNNLOV!
Vennlig hilsen,
Kjell-Olav Pettersen
31.juli ble flg artikkel sendt til Dommerforeningen:
Intet svar
KONKLUSJON:
Vi bør nnok følge min tidliger sjefs råd:
¨Norwegians are called to elect the ¨STORTING¨ next September 11th.They have, with their vote, the opportunity to end a political SCANDAL long perpetuated by politicians from ALL POLITICAL PARTIES with regard to the function, responsibilities, appointment, and working procedures of the ¨RIKSREVISJONEN¨.

Government after Government took advantage of the weak and ambiguous article 75k to:

• Appoint their cronies to the ¨RIKSREVISJONEN¨
• Restrict the alleged independence of this AUDITING BODY by preventing dissent opinion (3/5 majority rule) – which is not the case for the equivalent body in USA, France, and UK!¨
Selv om min juristvenn beskriver paragrafens ORDLYD som ¨svak og at den juridisk kan tolkes på flere måter¨, bør vi ha lov til å ANTA at våre RIKSDAGSMENN på EIDSVOLD – som IKKE var jurister – hadde til hensikt at den skulle garantere en KONTROLL til LANDETs FOLKETS BESTE – IKKE for å beskytte MAKTSYKE og UANSVARLIGE POLITIKERE!

M a o stemme på NOMINERTE STORTINGSKANDIDATER som vil være villige til å ta opp denne saken på det nye STORTING – dersom vi vil være I stand til å FINNE SLIKE KANDIDATER – HVIS IKKE BØR VI STEMME I PROTEST for å vekke opp våre politikere og vise at de ikke bør undervurdere norske velgere som garantert nå har skjønt at ved å stemme på et parti forplikter man seg til å påse om valgløftene blir overholdt – hvis ikke går stemmene til et annet parti ved neste valg!

Se også tidligere artikkel: https://norgesavisen.no/grunnlovens-paragraf-75k/

Skribent: Kjell-Olav Pettersen | Foto: Bilder fra Stortinget

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR