SENTERPARTIET

0
0

Valgresultatet i 2013 var 5.5% og de siste månedene har Partiet hatt meningsmålinger med dobbelt resultat. Dette vil jeg tro skyldes flg:

  • Partiet har over lengre tid støttet FORSVARET
  • Sterk markering mot EØS avtalen
  • Sterk støtte for LOKALDEMOKRATIET – spesielt kommunesammenslåingene og den aktuelle ULVESAKEN

I løpet av valgkampen vil jeg tro de siste måneders høye oppslutning vil falle av flg grunner:

  • Velgerne vil skjønne at Partiet ikke vil få EØS - støtte av AP som de ønsker å regjere med.Dette ble klart da Støre fikk dempet EØS – opprøret i LO.Det er nok flertall blant velgerne for mer makt til LOKALDEMOKRATIET,men her vil Partiet bli avslørt for manglende vilje til å lytte til velgerne når det gjelder LoVeSe – som Partiet ikke vil frede.Dette er egentlig en klinkende klar LOKALDEMOKRATISK sak som Partiet burde skjønt ville vekke harme blant velgerne!Det samme kan sies om Partiets stilling til Fiskerinæringen hvor det UMIDDELBART burde gå inn for å få nullstillt tidligere Regjeringers snikprivatisering av fiskerettighetene til finanskapitalen og store privateide selskaper.I tillegg vil nok SP ikke få gjennomslag for alle sine LOKALDEMOKRATISKE ønsker grunnet ARBEIDERPARTIETs holdninger til disse spørsmålene: Spm 2. i spørreundersøkelsen:VALGKAMPTEMA 2.Lokaldemokratiet: Vil partiet støtte utvidelse av Lokaldemokratietog foreslå at følgende nye lovtekster fastsettes:¨Ethvert inngrep i kommunenes natur og nærliggende havområder som tradisjonelt har blitt brukt til fiske og fangst, blir styrt av kommunene.Med ¨inngrep¨ menes også retten til lokalt å forvalte rovviltforskriften.¨ Ble besvart slik av ARBEIDERPARTIET: Kommunane har, og skal ha, stor råderett over areal og ressursar, men kommunane er ikkje sjølvstendige statar. Både omsyn til allemannsrett, fiskeriforvalting og rovviltforvalting tilseier at den enkelte kommunen ikkje kan styre dette 100 pst.
  • Partiet avsto fra å svare på spørsmål om det ville ta opp Grunnlovens paragraf 75k (RIKSREVISJONEN) til umiddelbar DEBATT.Dette vil av velgerne bli oppfattet som et NEI.

KONKLUSJON

Jeg tipper at Senterpartiet ender opp med ca 8 - 9 % oppslutning – økningen på 2.5 – 3.5 % i vesentlig grad grunnet SIN KLARE OG VIKTIGE STØTTE TIL VÅRT FORSVAR og delvis p g a Kommunesammenslåingene og ULVESAKEN.

Skulle Partiet derimot våkne i løpet av valgkampen og ta RIKSREVISJONEN opp til DEBATT samt frede LoVeSe og slå et slag for FISKERINÆRINGEN kan de gjøre et BRAKVALG og bli landets tredje største med mer enn 15 % av avgitte stemmer!

Skribent: Kjell-Olav Pettersen | Foto: sp_bilder

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR