Sharia loven

0
3

Generelt er det slik at koranen er svært mangelfull og selvmotsigende, slik at hjemler for den ene eller andre praksis ikke fremgår direkte av koranen. Det er koranens ufullkommenhet som gjør at muslimene må lene seg på hadith og sira, når de utformer islams vanvittig restriktive og detaljerte leveregler – sharia. De forskjellige muslimske lovskoler har avvikende tolkninger som gjør at de har forskjellige shariasamlinger. For oss vantro er disse uenighetene kun av akademisk interesse. Når en muslim forsøker å avvise shariakritikk ved å si at det ikke er universell enighet om hva sharia er, så begår muslimen en bevisst distraksjon for å passivisere shariakritikken. Eksempel; De lærde strides ikke om hvor vidt en homofil skal drepes. Det er alle enige om. Det de strides om  er hvor vidt han skal kastes utfor en klippe, steines, henges eller halshugges. For den homofile er det av begrenset interesse hvilken metode muslimene benytter når de dreper ham. 

For sunnier er shariasamlingen «Reliance of The Traveller» den desidert mest anvendte. Det er denne som er benyttet ved henvisninger her. Det er også forskjell på sunni og sjia sharia, men også den er kun av akademisk interesse for vantro. Eksempelvis kan nevnes at sunnier etter sharialoven o1.2 (4) straffefritt kan drepe sine egne barn, (æresdrap). Slik terroriseres barna til å lydig forbli muslimer. Den samme bestemmelsen er inntatt i sjiamuslimske Irans straffelov § 220.

Sharia er i varierende grad «grunnloven» i de 57 islamske statene. Dette er årsaken til at islamske land ikke anerkjenner FNs universelle menneskerettigheter. FN gir alle mennesker like rettigheter. Dette strider mot sharialoven, som skiller mellom menneskeverdet til mann, kvinne, muslim og ikkemuslim. Derfor har muslimske land sine egne «menneskerettigheter», jamfør Kairoerklæringen av 1990. Disse reglene slår fast at sharia trumfer enhver menneskerettighet. Mennesker som befinner seg på islamsk jord har ikke menneskerettigheter. De eneste muslimer som aksepterer at landet kan styres etter sekulære menneskeskapte lover, er 1% sekten Ahmadiyya. De resterende 99 % av verdens muslimer er i stor grad shariaforkjempere, og ønsker at demokrati, folkestyre, menneskerettigheter og sekulært styre skal erstattes med islamsk teokrati slik det praktiseres i Iran og Saudi Arabia. Sharia er derfor mer enn bare et abstrakt eksotisk begrep. Sharia er en direkte trussel mot land og folk. I så måte er det svært betenkelig at Erna Solberg i 2003 ville ha utredet innføring av sharia i Norge.

DEL
Forrige artikkelPedofili
Neste artikkelNordlyset
Norgesavisen.no er et talerør for samfunnsengasjerte journalister, skribenter og forfattere som ønsker å fremme norsk kultur og identitet, og samtidig sette skråblikk på nyhetsbildet. Norgesavisen har ingen redaktør, men en redaksjon som tar stilling til hvilke artikler som publiseres. Om du har lyst å skrive for Norgesavisen, anbefaler vi deg å lese følgende: Norgesavisen søker samfunnsengasjerte skribenter

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR