Skjøt hønsehauk i nødverge – frikjent

Politiførstebetjent Joar Kløvjan (45) er i Frostating lagmannsrett endelig frikjent for å ha skutt en hønsehauk som gikk til angrep på en av hans egne høner utenfor huset hjemme på småbruket i Lierne i Nord-Trøndelag. Kløvjan brente i vei et skudd etter det han oppfattet som en angripende rovfugl, og traff. Men så begynte rabalderet.

Det viste seg å være en hønsehauk som falt til bakken, ved siden av allerede vettskremte, men dog fortsatt levende høner. Dette var 1. september i fjor. For dette ble politimannen tiltalt og dømt i Namdal tingrett: 12 000 kroner i bot, inndragelse av haglegevær og samtidig fradømt rett til å drive jakt i ett år. Men nå reagerte flere enn den erfarne politiførstebetjenten på straffeutmålingen, og dommen ble anket. Hadde denne dommen blitt stående ville det også gå ut over hans fremtidig omdømme i rollen som politimann, ikke minst i et småsamfunn som Lierne i Nord-Trøndelag der alle kjenner alle. Men der kjenner de også naturens luner. De voldsomme, kritiske avisoverskriftene fant liten eller ingen gjenklang i småsamfunnet, der rovdyr og rovfugler riktignok er en del av hverdagen, men hvor en forbeholder seg rett til å holde dem unna stuedøra og bufe på eget tun.

Den treffsikre Joar Kløvjan fikk altså fullt medhold av en enstemmig Frostating lagmannsrett. Namdal tingrett hadde på sin side tidligere kommet fram til at Kløvjan egentlig hadde andre handlingsalternativer: Han burde ha forsøkt å skremme fuglen først.  Lagmannsretten kom fram til at tiden var så knapp at det var nødvendig med en rask reaksjon for å forsvare eget bufe. Retten konkluderte med at Kløvjan må frifinnes etter nødvergeparagrafen i viltloven. I dette tilfellet – i forsvar for sine egne høner inne på eget gårdstun. Kløvjan mente nemlig selv at hans høner også må inneha visse rettigheter, og kan nå puste lettet ut, sammen med både familie, kolleger og høner, i en sak med betydelig dramaturgi lagt inn i utallige rettsdokumenter, samt landsdekkende avisoverskrifter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her