Skolegudstjenester tilbake i norsk skole

2
25

I en meningsmåling som presenteres i avisen Vårt Land onsdag, vil hele 68% av befolkningen ha gudstjenestene tilbake i norsk skole, mens bare 17% er uenig. Dette er et såvidt signifikant signal at Utdanningsdirektoratet - som selv går inn for gudtjeneste i skolen - nå trygt kan gjeninnføre ordningen.

Dersom en ser bort fra Kristelig folkeparti, er det Arbeiderpartiets velgere som er mest positive til skolegudstjeneste, og med det er en betydelig andel av partiet i et motsetningsforhold til sin egen ledelse. Så lenge det finnes alternativ til skolegudstjenesten, er dette nå så sterkt uttrykk i opinionen, at det skal mye til for politikere vil reversere i forhold til Utdanningsdirektoratets relansering av skolegudstjenesten.

Det er imidlertid lagt inn en premiss i det skolegudstjenesten ikke skal være synonymt med skoleavslutning, men likevel er dette samlet sett tegn på en stemningsbølge som nok også kan sende bordverset tilbake til skolestuene. I det knappe 17% av befolkningen er i mot skolegudstjenesten, er døren høy og porten vid både inn til kirkene og skolestuene. Det er vanskelig selv for ideologer som Trond Giske i Arbeiderpartiet å protestere mot dette nå, og hans foreløpige kommentarer tyder på at han allerede har resignert.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet sier han ikke overrasket over resultatet av målingen, men oppfordrer skolen til også å ha arrangementer som samler alle elevene. Informasjonsleder Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund sier til Vårt Land at han mener ordningen splitter elevene.
 

 

 

 

2 KOMMENTARER

  1. Vel vel. Når en sitter som foreldre på juleavslutninger i skolens regi og det synges “julesanger” der ingen av dem har noe kristent innhold overhodet, så oppleves ikke det som noe mer inkluderende enn om en hadde lagt til f. Eks. “Jeg er så glad hver julekveld. .”. Det hele blir en fremmedartet og blodfattig forestilling, der man som kristne foreldre opplever seg fremmedgjort i et kulturellt enfold…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR