Steining av kvinner

0
1

Om kvinner som blir funnet skyldig i «hor» foreskriver koranen 4:15: «Hold dem i husarrest til døden henter dem.» Koranen praktiserer ikke likestilling, den har ikke tilsvarende rettsregler for mannlige ekteskapsbrytere. Straffen ble senere endret og steining ble straffemetoden. Umar har i en hadith konstatert at steining var regelen i Muhammeds tid, og at dette skal være straffen i fremtiden.
Utroskap er ulovlig etter sharialoven c5.1. Sharialoven o5.4 konstaterer at «Det er ingen straff for å drepe noen som har forlatt islam, en røver eller en dømt ekteskapsbryter selv når noen andre enn kalifen dreper ham.» En kvinnes vitnemål er verdt halvparten av en manns. En kvinne som er voldtatt må stille fire mannlige vitner (eller åtte kvinnelige) som støtte for sin sak. Gjør hun ikke det har hun pr definisjon vært utro og kan bli drept ved steining. Bevisreglene gjør at det er praktisk talt umulig for en muslimsk kvinne å fri seg fra fremsatte utroskapsanklager.
En hadith klargjør at jødene som hadde sluttet med steining flere hundre år i forveien, forsøkte å hindre Muhammed i å steine ekteskapsbrytere. Fordi Muhammed foretrakk denne straffemetoden, er den gyldig den dag i dag. Profetens eksempel trumfer ethvert tilløp til medmennesklighet.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR