Støre fortiet gigantiske gassreserver under delelinjen

Foto: Storvik & Co AS

Foto: Storvik & Co AS

Norge gikk glipp av et gassfelt som kan ha en egenvedi på opp til 10 000 milliarder kroner, da den endelige delelinjen mot Russland i Barentshavet ble strukket, i russernes favør. I estimert kroneverdi tilsvarer dette størrelsen på to hele Oljefond.

Da delelinjen i Barentshavet var ferdigforhandlet i 2010, med godkjenning i Stortinget i 2011, bikket det aller meste i russisk favør. Etter at Jonas Gahr Støre og hans partner Rolf Einar Fife i Utenriksdepartementet hadde gjort seg ferdige med forhandlingene, fikk russerne nemlig hele Fedynskyfeltet for seg selv, og som lå midt inne i den sonen man hadde forhandlet om. Det er helt på det rene at feltet inneholder enorme gassforekomster, men endelige talloverslag vil ikke foreligge før boringen er kommet i gang.

Den egentlige midtlinjen i tråd med internasjonal havrett er den lilla linjen til høyre. Sektorlinjen til venstre er et resultat av et prinsipp Stalin la opp til, og et remedie fra den famøse Gråsone-avtalen som Jens Evensen og Arne Treholt fikk ordnet i 1978. Den kompromisslinjen som er tegnet i rødt går akkurat vest for det gigantiske Fedynsky-feltet, som helt klart er ett av verdens største gassfelt. Informasjon om dette ble ikke på noe tidspunkt forelagt Stortinget, da de folkevalgte skulle godkjenne avtalen i 2011.
Den egentlige midtlinjen i tråd med internasjonal havrett er den lilla linjen til høyre. Sektorlinjen til venstre er et resultat av et prinsipp Stalin la opp til, og et remedie fra den famøse Gråsone-avtalen som Jens Evensen og Arne Treholt fikk ordnet i 1978. Den kompromisslinjen som er tegnet i rødt går akkurat vest for det gigantiske Fedynsky-feltet, som helt klart er ett av verdens største gassfelt. Informasjon om dette ble ikke på noe tidspunkt forelagt Stortinget, da de folkevalgte skulle godkjenne avtalen i 2011.

Grunnlagsmaterialet Stortinget forholdt seg til for å godkjenne den nye delelinjen med Russland i nord var Stortingsproposisjon 43 S, der helt vesentlig og til dels avgjørende informasjon om svimlende gassreserver på opp mot 10 000 milliarder kroner – tilsvarende to Oljefond -rett og slett er underslått informasjon fra tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Flere år før den endelige delelinje-avtalen ble undertegnet var det meget klart for Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg at ett av verdens klart største gassfelt ligger under den nye Delelinjen, som ble strukket akkurat tilstrekkelig vestover til at hele gass-reservoaret havnet på russiske hender. Det var også godt kjent for de innvidde i regjeringen, men slett ikke kjent for Stotinget da de skulle forholde seg til avtalen og gi den sin endelige godkjennelse i 2011.

Det var ikke på noe tidspunkt kjent for norske stortingspolitikere at det lå et gigantisk gassfelt under området som skulle deles, heller ikke noe om hvilke verdier det dreier seg om. Egenverdien på dette området, Fedynsky-feltet, har med andre ord ikke vært kommunisert innover til folkevalgte slik lovverket tilsier. I slike saker er det nemlig klare og faste prosedyrer for kanalisering av informasjon.

Holdbare dokumentasjoner

Et titalls tekniske dokumentasjoner med kartverk og meget klare oppstillinger knyttet til Fedynsky-feltet viser at Jonas Gahr Støre har holdt tilbake informasjon i tilknytning til Stortingets endelige godkjenning av delelinjeavtalen med Russland.

Det finnes ikke en strime av tvil knyttet til eksistensen av de enorme gassresevene akkurat i det området av Barentshavet der grenselinjen ble trukket, og funnene fremgår tydelig og er lesbar på det meste av dokumenter som Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stotenberg har hatt tilgang på siden 2005. Det dreier seg helt utvetydig om oppstillinger og data som skulle inngått i grunnlagsmateriale og historikk i Stortingsproposisjon 43 S. Det er i første rekke denne proposisjonen de folkevalgte hadde å forholde seg til før de godkjente delelinjeavtalen med Russland i 2011.

Slik grenselinjen til slutt ble strukket (se kartskisse under) går den nesten på meteren vest for det enorme Fedynsky-strukturen, som tidligere helt Hjalmar Johansen-høyden. Dette er ett av verdens aller største gassfelt. Stilt overfor slike proporsjoner og potensialer skulle Jonas Gahr Støre formelt og konstitusjonelt selvsagt ha kommunisert det hele inn til folkevalgte organer gjennom utenriksdepartementet, allerede i en tidlig forhandlingsfase. Nå kjente ikke Stortinget overhodet til hvilke verdier man faktisk hadde å forholde seg til, samtidig som Norge var under press for å få en endelig avtale på plass, blant annet for å realisere egne prosjekter på norsk side.

Kartet som vises under her, som er snudd og vendt sørover slik at norskekysten kommer opp, viser Sthokmannfeltet tegnet inn som oransje felt med ring rundt, med to mindre felt lenger nord. Et annet felt i orange tangerer den russiske grenselinjen til Gråsonen. Dette er felt der det er prøveborret, der nokså eksakte tall for størrelse og innhold er kjent.

Den klart største strukturen er i gult, er betydelig større enn Sthokman: Ut fra det vi vet dreier det seg konkret nettopp om Fedynsky-feltet. Vi ser også ringer rundt den største strukturen, og det er tegnet inn streker fra ringene som trolig er prosjekterte rørledninger til Murmansk og Kirkenes. Det er skissert to nye rørledninger, den ene fra Murmansk og sørover gjennom Kola. Denne omtales gjerne som Eastern Arctic Pipeline. Den andre går sørover norskekysten, og kobles til Gassled, og blir kalt Western Arctic Pipeline. Kartet viser Gråsonen, og at dette enorme feltet eller strukturen Fedynski, er sentralt i hele dette kartet. Av en eller annen grunn er navn på feltene/strukturene utelatt, men er nok kjent for de fleste.

Under her presenteres et faksimile og en kartskisse fra en av en rekke dokumentasjoner som nå foreligger om det gigantiske gassfeltet som havnet på russisk side da den endelige grenselinjen ble trukket i Barentshavet.

IFRI; October 2005. French Institute of International Relations.

Rapportens navn:

«The Barents Sea; Towards a new «great game» ?

By Viviane du Castel.

______________

På side 12 i denne rapporten, som altså er fra Oktober 2005 er det tegnet inn et sjøkart, for French Institute of International Relations – som står bak rapporten.

Denne kartskissen tilhører den franske rapporten fra 2005, som er omtalt her, og som Jonas Gahr Støre fikk i hende. Her er det store gass-reservoaret i Fedynsky-feltet inntegnet i gult. (Sammenlign med kartiskissen under)
Denne kartskissen tilhører den franske rapporten fra 2005, som er omtalt her, og som Jonas Gahr Støre fikk i hende. Her er det store gass-reservoaret i Fedynsky-feltet inntegnet i gult. (Sammenlign med kartiskissen under)

 

Denne kartskissen, som er snudd og vendt sørover slik at norskekysten kommer opp på kartet, er Sthokmann tegnet inn som oransje felt med ring rundt, med to mindre felt lenger nord. Et annet felt i orange tangerer den russiske grenselinjen til  Gråsonen. Dette er felt der det er prøveborret, der nokså eksakte tall for størrelse og innhold er kjent.

Den klart største strukturen er i gult, betydelig større enn Sthokman. Ut fra det vi vet dreier det seg konkret nettopp om Fedynsky-feltet. Vi ser også ringer rundt den største strukturen, og det er tegnet inn streker fra ringene som trolig er prosjekterte rørledninger til Murmansk og Kirkenes. Det er skissert to nye rørledninger, den ene fra Murmansk og sørover gjennom Kola. Denne omtales gjerne som Eastern Arctic Pipeline. Den andre går sørover norskekysten, og kobles til Gassled, og blir kalt Western Arctic Pipeline. Kartet viser Gråsonen, og at dette enorme feltet eller strukturen Fedynsky (Tidl. kalt Hjalmar Johansen-feltet), er helt sentralt i hele dette kartet. Av en eller annen grunn er navn på feltene/strukturene utelatt, men er nok kjent for de fleste som steller med dette området. Inklusive Jonas Gahr Støre.

NB: Denne rapporten ble altså publisert i Oktober 2005, altså fem år før forhandlingene om delelinjen med Russland ble fullført. Allerede på dette tidspunktet er det uvetydelig klart at utenriksminister Jonas Gahr Støre – som til overmål fikk egen takksigelse i innledningen til samme rapport – var godt informert om de enorme verdiene som først lå under delelinjen, men som altsåtil slutt ble strukket så langt vest at hele dette feltet gikk tapt. Om Norge hadde fått halvparten, slik det først ble signalisert fra russisk side midt på 1990-tallet, hadde vi i dag hatt verdier for ett helt oljefond. Hadde vi imidler fulgt midtlinjeprinsippet ut fra land fullt ut, kunne vi ha sikret oss langt mer.

Dersom det er noen som kan fortelle artikkelforfatteren hvorfor dette sakskomplekset ikke skal diskuteres i det offentlige rom, eller som kan supplere med ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med undertegnede på email: roynorvega@gmail.com

Hva du ellers kan gjøre?: Ta kontakt med media og politikere og del dette på Facebook og i andre sosiale medier. Jeg innestår for at ovenstående opplysninger medfører riktighet. Den faktiske størrelsen Norge ved Støre og Stoltenberg og co. gav fra seg er vanskelig å anslå nøyaktig, men det hersker altså ingen tvil om at det dreier seg om ett av verdens aller største gassfelt.

N Fedynsky 1
Foto: Storvik & Co AS

 

 

 

Roy Vega

Kronikk i Norgesavisen, 5.9. 2013

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss markedsføre denne artikkelen – Gi en donasjon…

Skulle du ønske at flere mennesker i Norge ble gjort oppmerksom på Norgesavisen.no og våre nyhetssaker? En donasjon fra deg vil gjøre det mulig for oss å markedsføre våre nyhets-artikler som annonser på Facebook.

PS. Om du ønsker at vi fremmer akkurat denne artikkelen, eller andre artikler bestemte artikler, send oss en epost til post@norgesavisen.no etter at du har gjort donasjonen, og fortell hvilken artikkel du ønsker vi skal benytte pengene du gir til å markedsføre.

Velg en av opsjonene under, så ser du hvor mange mennesker som vil se markedsføringen vi gjør på Facebook:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 25,000

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her