Subsidier og støtte til norske journalister – Mer enn dobbelt så høyt som til norske bønder!

Vi har mistenkt det lenge – Nå foreligger tallene:

Nettavisen har sett på hva som utbetales i støtte til norsk presse i form av pressestøtte. Ikke overraskende mottar norsk presse milliardbeløp, og denne støtten utgjør rundt regnet kr. 1,25 millioner for hver journalist.

Norgesavisen har i tidligere artikler pekt på den lite tillitsvekkende sammenhengen mellom journalistenes politiske ståsted og den manglende objektivitet dette nødvendigvis medfører. Det er på det rene at bedrifter som mottar slike summer som det her er snakk om, nødvendigvis vil være svært så forsiktige når det gjelder kritikk av de som sitter på pengesekken.

Ettersom det er sterke krefter i sving for å redusere nettopp pressestøtten, er det påfallende hvordan pressens egne organer (mediehusenes organisasjoner, eiere og politiske meningsfeller) arbeider åpenlyst mot reduksjon i pressestøtten.

Begrepet “å tale for sin syke mor” har vel sjelden vært mer treffende. For at det er en sykdom involvert kan vel neppe diskuteres. Ihvertfall all den tid pasienten holdes i live ved hjelp av kunstig åndedrett (pressestøtten).

Norske bønder er i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene skyteskiver knyttet til de subsidier og støtteordninger som finnes. Når man så ser at dette utgjør under halvpart sammenlignet med pressestøtten regnet pr hode, så må dette være oppløftende for bondeorganisasjonene.

Pressestøtten må reduseres kraftig som en direkte konsekvens av at antallet brukere av nettbaserte medier (nettaviser) øker samtidig som de tradisjonelle papiravisene taper terreng. Nettbaserte medier mottar ikke et øre i statlig støtte, med mindre de har en egen betal-tjeneste knyttet til bruken. Dette er igjen med på å styrke de store og veletablerte, mens alle mindre nettaviser forblir de tapende i konkurransen om lesernes oppmerksomhet.

Mens manglende politisk objektivitet og evig tilstedeværende politisk korrekthet forblir reglene, og ikke unntakene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her