Synnøve Fjellbakk Taftø – tidligere jurist og ambassadør for Norge, politisk fange i Norge siden 1992!

35
10871

Synnøve Fjellbak Taftø jobbet som jurist på Norges ambassader i New York, Berling og Genéve og spillte en nøkkelrolle under fremforhandlingene av EØS-avtalen i Genève fra 1991-1992. EØS-avtalen ble innført i Norsk rett fra 1994 og er i praksis en samarbeidsavtale med EU hvor EU-kommisjonen er lovgitt myndighet til å innarbeide sitt regelverk i Norge. EØS-avtalen utgjør idag hele 6 hyllemeter.

Synnøve Fjellbakk Taftø sto frem på vegne av Grunnloven og det Norske folk mens hun jobbet som jurist med EØS-avtalen på ambassaden i Genéve. Hun påpekte at EØS-avtalen blandt annet var grunnlovstridig etter grunnlovens §49 «folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget».

Som et resultat av at hun som en dyktig utøvende jurist og ambassadør for det Norske folk påpekte at EØS-avtalen ikke var holdbar etter Norsk Grunnlov ble Fjellbakk i 1991 suspendert uten saklig grunn, og tilbakekalt fra Genève av Jonas Gahr Støre og Morten Wetland.

Gro Harlem Brundtland og EU hadde hastverk med å få Norge inn i avtalen etter at det Sveitsiske direkte folkestyret "saboterte" EØS-avtalen mellom søkerlandene i 1992.

Synnøve Fjellbakk klaget den ugyldige suspensasjonen inn for Kongen i statsråd, noe som resulterte i at to ministre fratredde. Men Gro Harlem Brundtland bestemte seg for å ikke legge klagen til Synnøve Fjellbakk frem for Kongen da det var åpenbart at EØS-avtalen var grunnlovstridig, og at det ikke forelå belegg for en gyldig suspensasjon av Synnøve Fjellbakk fra regjeringens side.

I denne perioden, mens Synnøve Fjellbakk ennå jobbet som jurist i Utenriksdepartementet finnes den eneste mediedekningen rundt henne, før hun og hennes sak plutselig forsvant fra mediebildet. Synnøve Fjellbakk Taftø derimot fortsatte å stå hardnakket på sin sak i kulissene!

I 1992 ble Synnøve Fjellbakk Taftø hentet med makt av politiet hjemme i sin private bolig før hun ble eskortert av en ambulanse til legevakta på Mo der hun ble tatt imot av en lege som skulle vurdere hennes psykiske tilstand. Hun svarte presist på noen korte konkrete rutinespørsmål før hun ble tvangsinnlagt på Nordland psykiatriske sykehus under sterk medisinering.[sociallocker]

24  Juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland regjeringen Norges EU-medlemskapsavtale imot det Norske folk og Synnøve Fjellbakks vilje. Fullmakt for underskriving av avtalen.

Synnøve Fjellbakk har siden hun ble hentet hjemme i 1992 vært innunder psykiatrien i hele 23år og vært påtvunget kontinuerlig tvangsmedisinering over den samme perioden!

Synnøve Fjellbakk har uten hell gjentatte ganger prøvd å komme ut i Norsk presse med sin historie, noe som bekrefter at pressen har mistet posisjon som 4 statsmakt i Norge.

Boken "Folket sa Nei" beskriver også hvordan pengene, makten og mediene var på den ene siden, mens folket befant seg på motsatt side i striden om EU-medlemskap.

Til tross for den tøffe behandlingen av hennes person fremstår Synnøve Fjellbakk som meget rasjonell og reflektert i intervjuet som ble gjort med henne så sent som i 2010 (under). Fjellbakk er også forfatter av Skjoldmøysagaen og Nornens beretning. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandlig i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen.

Her skriver  Synnøve Fjellbakk på Nyhetspeilet 14.05.2010

Blogger May- Harriet Seppola skriver veldig utdypende her om EØS-bedraget

Hør hele intervjuet med Synnøve Fjellbakk her (3deler).

Les også "Edderkoppkulturen" av Synnøve Fjellbakk Taftø 27.05.2010

eurozonecartoon

HVA DU KAN GJØRE FOR Å motarbeide elitens overgrep?

Du kan kjøpe et abonnement på Norgesavisen https://norgesavisen.no/abonnere/ og/eller gi en donasjon https://norgesavisen.no/donasjoner/ slik at Norgesavisen.no når ut til en større del av befolkningen med denne informasjonen.

Norgesavisen.no kan ikke leve på luft og kjærlighet

Kjære leser av Norgesavisen.no,

Norgesavisen.no har nå vært i drift i over 3 år uten en krone i støtte fra det offentlige. Utviklingen av Norgesavisen.no har kostet masse penger, og den daglig driften og markedsføringen koster i sum enda mer.

Norgesavisen.no er en av svært få aviser i Norge som tør publisere politisk ukorrekte saker der andre aviser tier. Mange vil hevde at et demokrati ikke kan fungere uten en fri presse.

Akkurat nå hviler driften av Norgesavisen.no på 1 person. Selv om Norgeavisen.no er etablert av kjærlighet til vårt fedreland, kan ikke avisen overleve på luft og kjærlighet alene. Det er tungt økonomisk og ikke bærekraftig på sikt. Skal Norgesavisen.no overleve, er avisen helt avhengig av din støtte.

Vær snill å gi en donasjon for å holde Norgesavisen.no levende. Og gjerne gi din støtte en gang hver måned.

Tusen takk!

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 300

 

35 KOMMENTARER

    • Yepp, det var en Smart ide! Tenkte nemlig her på hvordan gjøre den “vanlige mann/dama i gata” oppmerksom på at dette foregår i dette typiske godogsnill landet!

    • Årsaken er at tredelingen av makten i Norge eksisterer ikke lenger da EU kommisjonen trekker retningslinjene. Men hvis nok mennesker blir våkne kan vi gjøre noe med det.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR