Synnøve Fjellbakk Taftø – tidligere jurist og ambassadør for Norge, politisk fange i Norge siden 1992!

Synnøve Fjellbak Taftø jobbet som jurist på Norges ambassader i New York (FN-delegasjonen), Berlin (DDR) og Genéve (EFTA) og spillte en nøkkelrolle under fremforhandlingene av EØS-avtalen i Genève fra 1991-1992. EØS-avtalen ble innført i norsk rett fra 1994 og er i praksis en samarbeidsavtale med EU hvor EU-kommisjonen er lovgitt myndighet til å innarbeide sitt regelverk i Norge.

Synnøve Fjellbakk Taftø sto frem på vegne av Grunnloven og det norske folk mens hun jobbet som jurist med EØS-avtalen på ambassaden i Genéve. Hun påpekte at EØS-avtalen blant annet var grunnlovstridig etter grunnlovens §49 «folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget».

Lenker:

Norgesavisen.no har også skrevet om hvordan Gro Harlem Brundtland har drevet hjernevask av det norske folk, og arbeidet med innlemming i det norske folk under EU/EØS

Som et resultat av at hun som en dyktig utøvende jurist og ambassadør for det norske folk påpekte at EØS-avtalen ikke var holdbar etter Norsk Grunnlov ble Fjellbakk i 1991 suspendert uten saklig grunn, og tilbakekalt fra Genève av Jonas Gahr Støre og Morten Wetland.

Gro Harlem Brundtland og EU hadde hastverk med å få Norge inn i avtalen etter at det Sveitsiske direkte folkestyret “saboterte” EØS-avtalen mellom søkerlandene i 1992.

Synnøve Fjellbakk klaget den ugyldige suspensasjonen inn for Kongen i statsråd, noe som resulterte i at to ministre fratredde. Men Gro Harlem Brundtland bestemte seg for å ikke legge klagen til Synnøve Fjellbakk frem for Kongen da det var åpenbart at EØS-avtalen var grunnlovstridig, og at det ikke forelå belegg for en gyldig suspensasjon av Synnøve Fjellbakk fra regjeringens side.

I denne perioden, mens Synnøve Fjellbakk ennå jobbet som jurist i Utenriksdepartementet finnes den eneste mediedekningen rundt henne, før hun og hennes sak plutselig forsvant fra mediebildet. Synnøve Fjellbakk Taftø derimot fortsatte å stå hardnakket på sin sak i kulissene!

I 1992 ble Synnøve Fjellbakk Taftø hentet med makt av politiet hjemme i sin private bolig før hun ble eskortert av en ambulanse til legevakta på Mo der hun ble tatt imot av en lege som skulle vurdere hennes psykiske tilstand. Hun svarte presist på noen korte konkrete rutinespørsmål før hun ble tvangsinnlagt på Nordland psykiatriske sykehus under sterk medisinering.

24  Juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland regjeringen Norges EU-medlemskapsavtale imot det Norske folk og Synnøve Fjellbakks vilje. Fullmakt for underskriving av avtalen.

Synnøve Fjellbakk har siden hun ble hentet hjemme i 1992 vært innunder psykiatrien i hele 23 år og vært påtvunget kontinuerlig tvangsmedisinering over den samme perioden!

Synnøve Fjellbakk har uten hell gjentatte ganger prøvd å komme ut i norsk presse med sin historie, noe som bekrefter at pressen har mistet posisjon som 4 statsmakt i Norge.

Boken “Folket sa Nei” beskriver også hvordan pengene, makten og mediene var på den ene siden, mens folket befant seg på motsatt side i striden om EU-medlemskap.

Til tross for den tøffe behandlingen av hennes person fremstår Synnøve Fjellbakk som meget rasjonell og reflektert i intervjuet som ble gjort med henne så sent som i 2010 (under). Fjellbakk er også forfatter av Skjoldmøysagaen og Nornens beretning. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandlig i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen.

Her skriver  Synnøve Fjellbakk på Nyhetspeilet 14.05.2010

Hør hele intervjuet med Synnøve Fjellbakk her

Lydintervju med Synnøve

Les også “Edderkoppkulturen” av Synnøve Fjellbakk Taftø 27.05.2010

Oppdatering: Per september 2017 meldes det i Støttegruppen for Synnøve Fjellbakk Taftø at Synnøve fortsatt er tvangsmedisinert og har en form for husarrest. Synnøves Facebook profil dukker ikke lengre opp om du søker etter henne på Facebook, så det kan tyde på at profilen er deaktivert.

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

5 KOMMENTARER

  1. Det som framkommer i artikkelen om Synnøve Taftø Fjellbakk, ovenfor, er meget alvorlig og må bety konsekvenser for de personer som nevnes.

  2. Formyndarstaten set grenser for våre demokratiske rettar. Red. svarar meg: “VI HAR YTRINGSFRIDOM, MEN VÅRE MEDIA HAR IKKJE PRENTEPLIKT.” Med også lokalaviser kjøpt opp av mediahus som er underlagt politisk styring, vert det mange som må kopiere ABB for å få merksemd. Var det dette Stoltenberg meinte då han sa: “Våre svar skal være: “Mer openhet, mer demokrati.” Fleire av mine kjende har sendt inn artiklar til “personleg”-spalta i lokalaviser, men vart tagde i hjel. Dette er ein parodi på rettsstaten og viser at vi er prisgitt det einsretta oppgulp frå NRK/TV2 og riksavisene- no også lokalavisene.
    Vårt svar skal vere: SEI OPP ABONNEMENT PÅ MEDIA SOM AVVISER EI BALANSERT OG OBJEKTIV DEKNING AV GRASROT_MEININGANE. Gule Vestar, bompenge-protest-parti og vend ryggen til politikarane som vil lyge oss fulle på “stand” utover sommareen/hausten. Rein luft i korridorane til makt-eliten!!!!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her