Hjem Tags Bistand

Tag: Bistand

Norge bruker enorme midler på å bygge opp krigsrammede land etter...

Ifølge EU har giverlandene gitt mer nødhjelp og bistand det siste året til krigsofrene i Syria enn opprinnelig lovet. Fra giverkonferansen i Brussel i...

600 tusen millioner norske skattekroner brukt på U-hjelp, eller…

I følge Trond Ulleberg, generalsekretær for SIAH, har Norge brukt 600 tusen millioner kroner på U-hjelp. Det skulle tilsvare godt og vel 100 000 kroner...

Delfinansierer norske bistandsmidler korrupsjon?

Hvert år slippes de siste tallene fra Transparency International der det er beregnet en indeks som angir hvilke stater som er de mest (og...

Fornuftig bruk av midler, hva er det?

Hva er statusen i verdens rikeste land når det gjelder fornuftig bruk av midler? Vi opplever stadig at våre egne innbyggere nedprioriteres samtidig som man...

Norske bistandsmidler – Har vi glemt de fattige i Europa?

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, gir hvert år ut detaljert oversikt over hvordan norske bistandsmidler fordeles. Oversikten gir informasjon om både geografisk fordeling og detaljerte...

IKEA-hytter i flyktningeleire

Resolusjonsforslaget fra Vestfold FrP ble vedtatt på landsmøtet i FrP den 4. mai. Om lag ni millioner av verdens flyktninger lever i teltleire, ifølge UNHCR...

Palestinsk menneskerettighetsgruppe kritiserer PA og Hamas

Den uavhengige palestinske menneskerettighetsgruppen ICHR (Palestinian Independent Commission for Human Rights) har lagt fram en rapport som påpeker gjentatte, grove brudd på menneskerettighetene i...