Hjem Tags NRK

Tag: NRK

NRK og Trident Juncture: Hva skjer?

I desember i fjor publiserte Helsedirektoratet en artikkel med tittelen «Jod-tabletter: Beskyttende tiltak ved atomuhell» . En ganske oppsiktsvekkende overskrift tør jeg påstå. Og...

NRK fornekter seg ikke – FEM minutter McCain i beste sendetid

NRKs flaggskip Dagsrevyen viste igjen at den ikke er noe annet enn en dårlig kopimaskin fra USA. 1. september 2018 presterte redaksjonen å gi...

NRK kutter gravejournalistikk til fordel for sport

NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal Sporten styrkes med ti årsverk. Det melder Journalisten...

NRK BRYTER BARRIERER!

Nå legges det ikke lokk på virkeligheten lenger. NRK- Dagsrevyen avslører i kveld at 70% , altså 3/4 av lovbryterne her i landet nå...

NRK sitt formål: Ukommersiell almenkringkaster!

Ja, du hørte riktig, og der var vi borgerne her i landet som i sin tid bestemte hvordan NRK skulle se ut og hvordan...

Mediemakt, trender og hvordan dette påvirker oss

Helt siden de første ”avisene” så dagens lys, i Kina ca 400 f.kr., har man forstått hvilke påvirkningsmuligheter som ligger i det å eie...

AUF i Ramallah: Odd Karsten Tveit er læremester

I siste halvdel av januar har en delegasjon fra AUF besøkt representanter for den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, samt Fatahs ungdomsorganisasjon og anti-israelske, politiske propagandakontorer...

Lot du deg lure av debatten om TV-reklame?

Preludiet var et innspill fra SV og dets ungdomsorganisasjon, som i samklang med et lydhørt pressekorps gikk inn for at norske myndigheter burde gripe...

Nedskjæring: Kulturnytt fjernes i NRK P2

Selv om godt over fem milliarder kroner årlig ruller inn i lisensinntekter til statskringkastingen, er de formidable kostandene knyttet til de 3500 ansatte så...

Ari Behn på TV går veldig dårlig

TV Norge resignerte etter fire episoder med "Ari og Per løser verdensproblemer", på grunn av manglende og synkende seertall. Tirsdag 7. januar ble TV-serien...