Temasider

New World Order

Globalister med en agenda for total kontroll over befolkningsvekst, hva vi skal tenke og mene (social engering), naturressurser og jordens befolkning

Politikk & Samfunn

Gå i dybden av nyhetssaker som preger politikken og samfunnet vi lever i, med fokus på bla. media, multikultur, EU, religion og ukultur.

Islam

Selv om mainstream media gjerne vil du skal tro Islam er en fredelig religion, finner du her dokumentasjon på at Islam er en ideologi bygget på blodig ekstremisme.