Terror i Allahs navn

Koranen 3:151 lyder «We will cast terror into the hearts of those who disbelieve…» I ICC sin nye norske koranoversettelse lyder verset: «Vi skal skape redsel i hjertene til de som har fornektet sannheten…».

Koranen 8:12 klargjør at terroriseringen skal følges av at muslimen kapper hodet av den vantro. 

Koranen 33:26-27 klargjør at muslimene har «rett» til å overta landet til de som muslimene terroriserer.

Muhammed selv sier i en hadith at «Jeg er gjort seierrik ved terror». Det har han helt rett i. Islam ville ikke eksistert etter Muhammeds død om det ikke hadde vært for den massive terroren, voldsbruken og plyndringen som lokket til seg nyfrelste muslimske barbarer i tiden etter 622.   

Terror er et viktig middel i islams hellige krig mot ikkemuslimene. Denne krigen pågår inntil vi alle er drept eller undertrykket, jf feks koranen 9:29. Jihad er en hjørnestein i islamsk sharia, og reguleres i sharialoven o9.0.  Hadithsamlingen Bukharis bok 52 omhandler jihad for Allahs sak, og inneholder 283 hadither om temaet. Koranen inneholder 164 vers som omhandler hellig krig / terrorisering av vantro.

Terroren er et meget viktig middel i den hellige muslimske krigføringen. I følge general Malik som skrev «The Quranic concept of War» er terroren ikke bare er et middel, den er også et mål i seg selv. Når muslimene har lyktes med å paralysere de vantro med sin muslimske terror er slaget i realiteten vunnet før det har begynt. Når en ser vestlige lederes patetiske tilsvar på vår tids muslimske terror, er det vanskelig å ikke være enig med Malik.

Forrige artikkelPedofili
Neste artikkelNordlyset
Norgesavisen.no er et talerør for samfunnsengasjerte journalister, skribenter og forfattere som ønsker å fremme norsk kultur og identitet, og samtidig sette skråblikk på nyhetsbildet. Norgesavisen har ingen redaktør, men en redaksjon som tar stilling til hvilke artikler som publiseres. Om du har lyst å skrive for Norgesavisen, anbefaler vi deg å lese følgende: Norgesavisen søker samfunnsengasjerte skribenter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her