Tidslinje over utryddelsen av det norske folk

Norgesavisen.no har tidligere publisert en artikkel som viser innvandring- og befolkningsutviklingen i perioden 1967 – 2100 hvor Statistisk sentralbyrå´s prognose sier at det vil være ca 30% nordmenn/kvinner igjen i år 2100. Her følger en tidslinje som viser steg for steg hva som ligger bak denne prognosen – en prosess som hele veien har hatt som mål å utrydde det norske folk.

TIDSLINJE

Faktiske hendelser

 • 1960 – Ca 25% av kvinner var yrkesaktive
 • 1960 – 2.9 barn per etniske norske par i Norge
 • 1961 – Den første norske kvinnelige prest
 • 1963 – Kennedy drept etter å ha trosset New World Order
 • 1967 – P-pillen kom på det norske markedet
 • 1967 – Første året med innvandreroverskudd
 • 1970 – 2.5 barn per etniske norske par i Norge
 • 1972 – 45% av kvinnene i arbeid
 • 1978 – Loven om selvbestemt abort (AP – Nordli)
 • 1980 – Stortingsmelding 74 (AP – Brundtland)
 • 1980 – 1,7 barn per etniske norske par i Norge
 • 1990 – 62% kvinner i arbeid
 • 1992 – Agenda 21 etableres i Rio de Janerio
 • 1994 – EØS Avtalen (AP – Brundtland)
 • 1995 – Barcelona avtalen
 • 1998 – Gro Harlem Brundtland – Direktør av Verdens Helseorganisasjon
 • 1999 – Netto innvandring på 19.000 (0,5% av befolkningen)
 • 2000 – 68% kvinner i arbeid
 • 2004 – 3,5 barn per ikke-vestlige par. Etniske norske par får da mindre enn 1,7 barn per par.
 • 2005 – 10% kvinnelige prester
 • 2006 – Utvidelse av p-pille ordningen til å gjelde p-plaster, p-ring- p-sprøyte og minipille. Tilskudd til jenter mellom 16-19. (AP – Jens Stoltenberg)
 • 2008 – Ikke-vestlige innvandrere utgjør 5,2% av befolkningen. Økte 41 ganger sammenlignet med etniske norske.
 • 2009 – Homofilt ekteskap tillatt (AP – Jens Stoltenberg)
 • 2012 – Kirke og Stat skiller lag
 • 2013 – Innvandrer andelen er på 11,7%
 • 2013 – Korset fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder
 • 2015 – 1. og 2. generasjon innvandrere utgjør nå 14,5% av befolkningen
 • 2016 – Rekorthøyt antall utmeldinger fra Statskirken

Prognose

Fra artikkelen Innvandring og befolkningsutvikling 1967 – 2100 finner vi følgende prognoser fra bla. Oslo kommune og Statiske Sentralbyrå

 • 2027 – Oslo kommune mener at nordmenn blir en minoritet i Oslo i år 2027
 • 2056 – 50% av folketallet forventes å være innvandrere
 • 2100 – SSB´s prognose melder om at innvandrerbefolkningen utgjør 70% av befolkningen.

Gro Harlem Brundtland er forfatter av “Stortingsmelding nr 74”. Stortingsmelding 74 er en instruks til politisk ledelse og media for hvordan indoktrinering av det norske folk skal finne sted for å nå målene definert i stortingsmeldingen.

I tiden som kommer vil denne tidslinjen bli komplettert med artikler som underbygger hvert punkt.

DET STORE BILDET

At det foregår en etnisk rensing i Norge er dokumentert gjennom Innvandring og befolkningsutvikling 1967 – 2100 hvor vi kan lese hvordan andelen etnisk fødte nordmenn synker for hvert år som går.

Det som som ikke er like enkelt å få øye på, er sammenhengen denne etniske rensingen har med andre hendelser de siste tiårene.

Her er en tidslinje som viser en rekke hendelser, der fargene betyr følgende:

Rød farge:

Hendelser knyttet til reduksjon av fødselsraten blant norske par.

Grønn farge:

Hendelser knyttet til ødeleggelse av kjernefamilien.

Blå farge:

Hendelser knyttet til invasjon og ødeleggelse av muslimske land som har resultert i masseinnvandring til Europa (og USA).

Orange farge:

Hendelser knyttet til organisasjoner, personer eller avtaler som er ansvarlig for nevnnevnte.

SE TIDSLINJEN I EGET VINDU

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her