Topptrente russiske etterretningsoffiserer i Ukraina

0
1

Etter at ukrainsk sikkerhetstjeneste har gått gjennom lister på identifiserte russiske etterretningsoffiserer, tegnes det et bilde av et godt planlagt opplegg for destabilisering av det østlige Ukraina primært, og resten av landet sekundært: En kjernegruppe av russiske etterretningsoffisrerene har tjenestegjort både i Syria, Georgia og Tjetjenia, under såkalte "spesialoperasjoner".

Det som i russiske media er fremstilt som den offisielle lederen for de russiske operasjonene i det østlige Ukraina, Igor Strelkov, har bakgrunn fra "spesialoperasjoner" for den russiske militære etterretningstjenesten, GRU, med praktisk erfaring både fra Tjetjenia og Syria. Han var sikkerhetsrådgiver for den Putin-utpekte borgermesteren på Krim, Sergey Aksionov, i forlengelsen av den russiske invasjonen der. Nå leder han den irregulære, anonymiserte militsen av små grønnkledde menn i det østlige Ukraina. Et nettverk av personer med ukrainsk tilknytning er rekruttert spesielt for denne operasjonen. Blant dem er det flere veteraner som tidligere har arbeidet for KGB og GRU.

Dette sier GRUs oberstløytnant og militsleder Igor Strelkov om væpning og utrustning av den irregulære militsen, i et intervju med Komsomolskaya Pravda, 26. april, 2014 (Oversatt av Roy Vega):

KP : Hvor kommer enhetene fra ?

Strelkov : Det er selvfølgelig et stort antall frivillige fra andre regioner som er blandet med Folkets Militsia . Enheten som jeg kom sammen med til Slavyansk ble etablert i Krim. Jeg legger ikke skjul på det. Alle (av dem) er frivillige , og to tredeler er ukrainske borgere . Ikke bare fra Krim. Det er også flyktninger fra andre regioner i Ukraina , fra Vinnitsa , Zhitomir , Kiev, og selvfølgelig mange mennesker fra Donetsk og Lugansk -regionen . Dette er svar på deres spørsmål om hvorfor enheten besluttet å komme spesielt til Slavyansk .

KP : Det er tydelig å se på dine menn at dette ikke er første gang de er bærere av våpen?

Strelkov : Flertallet av menn i enheten har kamperfaring. Mange av dem som nå har ukrainsk statsborgerskap har kjempet i det russiske forsvaret i Tsjetsjenia og Sentral-Asia. Andre kjempet i Irak og Jugoslavia med det ukrainske forsvaret . Det er enda noen som også har en periode i Syria .

KP : Hvor kommer våpnene fra ?

Strelkov : På den aller første dagen , avvæpnet vi det slavyansk politiet og beslagla et betydelig antall skytevåpen . Vi avvæpnet flere enheter fra den 25. Luftbårne Brigade, fra Dnepropetrovsk , fallskjermjegere , samt en enhet av grensevakter . Totalt tok vi 150 automatvåpen og en rekke granatkastere, pluss seks luftbårne stridskjøretøy . Og en selvgående NONA bombekaster.

(Senere i intervjuet kommer dette spørsmålet. Red.)

KP: På fredag​​ anholdte du noen militære observatører ...

Strelkov: Jeg viste deg dokumentene deres. Ifølge et medlem av den ukrainske styrkene, er oppdraget deres å reise langs grensen for å inspisere de stedene det spesielt er russiske tropper. Jeg kan ærlig talt ikke forestille meg hva de gjorde her. Kanskje de prøvde å bruke diplomatisk dekke for å drive rekognosering for ukrainerne på posisjonene til Folkets Militia, og håpte så at utlendingene (som var med) ikke ville bli arresterte. Selv om det er mer sannsynlig at det er en av disse briljante strategiske ideer kokt sammen av den ukrainske (over)kommandoen, som ikke var kjent med hvor Folkets Militia er plassert. Når bussen så kjører observatører ledsaget av trafikk-politiet og ankom sjekkpunktet i Kramatorsk, begynte medlemmer av det ukrainske militæret (i bussen) å skjule sine militære dokumenter i panikk. Dette tyder på at de absolutt ikke forventer å møte noen væpnet milits her.

Byen Sloviansk ser ut til å være utvalgt som et regionalt operasjonssenter for den irrgulære militsen. Under angrepet på den ukrainske sikkerhetstjenestens bygning i sentrum av byen, var Evgeny Gubrik, en operativ koordinator. Han var også med da russiske styrker rykket inn i Molsdova i en enklave av Moldova i 1990, i et desperast forsøk på å hindre løsrivelse fra Moskva mens begrepet "Sovjetunionen" enda var i bruk. Gubrik er knyttet til den militære russiske etterretningstjenesten GRU.

Den selvoppnevnte, putinske ordføreren i Sloviansk, Vyacheslav Ponomarev (Se foto over), er en av flere som forlengst er identifisert som en veteran og operatør fra GRUs avdeling for "spesialoperasjoner". Ponomarev sier 27. april til russiske medier at han akter å holde de kidnappede utsendingene fra OSSE som gisler, med tanke på fangeutveksling. Dette gjelder en dansk statsborger, en svensk, en polsk, en tjekkisk, samt fire tyskere. Etter planen skal disse etter alt å dømme holdes til ukrainsk sikkerhetstjeneste frigir det som etter alt å dømme blir navngitte fanger fra den russiske etterretningstjenesten GRU og den sivile, russiske etterretningstjensten FSB.

Ut fra organisering og sammensetting av GRUs apparat generelt og spesielt, er det nå tydelig at det rulles ut en plan for omfattende destabilisering av østlige Ukriana, foran valget på ny president i landet, 25. mai. Bare det å hindre at dette valget finner sted, synes å være en prioritert delmål for de sterkt voldelige operasjonene som nå pågår. Ellers tegner det seg et bilde hvor Vladimir Putin ønsker seg et nytt "Øst-Tyskland" i Ukraina, som russisk lydrike. Videre, det flyttes stadig russiske spesialstyrker fra Krim og Svartehavsflåten forøvrig - inn i Ukraina, men nå også mot den strategiske havnebyen Odessa.

15. april la FNs høykommisær for flyktninger fram en rapport som viste utsrakt bruk av tortur, fengsling og drap på motstandere av den russiske invasjonen på Krim, der russiske spesialstyrker var en sentral del av ugjerningene.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten i Kiev har registrert (også etter avhør av fanger) at GRU nå, per 27. april 2014 - har spesialister på følgende områder inne i Ukraina:

  • Likvidasjoner
  • Kidnappinger
  • Terroraksjoner
  • Sabotasje-aksjoner
  • Sikkerhetskontroll, identifisering av kjørtøy, veikontroll,flyplasser etc.
  • Agenter for operativ koordinasjon av aksjoner

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR