Trenger vi et folkeopprør for å redde gamle Norge?

28
Det er bare å innse: Gamle mor Norge og den norske kulturen er i trøbbel. Landet er i behov for hjelp fra eget folk for å kunne bevare sin kultur og sitt særpreg. Men innen vi kan bistå vårt fødeland, må vi først erkjenne problemets sanne natur. Fram til da vil ingenting kunne skje! Det er dette vi skal utdype her.
Vi innleder denne artikkelen med historien til den svenske tannlegen Bernt Herlitz. Det som hendte ham er nemlig et tydelig symptom på de nåværende begredelige omstendighetene vi ser bre om seg både i Sverige, Norge og resten av de nord-europeiske høykostlandene. Herlitz oppdaget at et knippe asylsøkere umulig kunne være barn, selv om de hevdet dette selv. Basert på tannutviklingen deres, fastslo han at disse “barna” måtte være minst 25 år gamle. Da han forsøkte varsle Migrationsverket (svenske UDI) om de falske asylsøkerne, fikk han sparken fra sin arbeidsgiver, Region Gotland. Ikke bare det, Herlitz ble også hengt ut i media som rasist. Etter å ha saksøkt Region Gotland for urettmessig oppsigelse, tapte han saken etter flere runder i rettsapparatet. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på snaut en halv million kroner innen 30 dager, uten å ha pengene til det. Senere har det framkommet at de falske asylsøkerbarna fikk bli i Sverige, hvorav én har blitt voldsdømt for å ha knivstukket en tenåring i magen. Les mer om saken til Herlitz hos Rights.no og hos Samhällsnytt.

 

Denne saken er en påminnelse om tendensene vi nå ser bre om seg over hele Nord-Europa, også her i Norge. Vi nordmenn opplever nemlig også at våre nasjonale myndigheter bedriver taskenspill ovenfor befolkningen når det gjelder flyktningesituasjonen. Som eksempel kan nevnes at myndighetene våre forsøker skjule informasjon om etnisiteten til domfelte voldsmenn. Via varslere vet vi allikevel at det skjuler seg en sjokkerende overrepresentasjon av innvandrere i norsk voldsstatistikk, tross at denne gruppen utgjør en klar minoritet på nasjonal basis. Du kan lese mer om dette bl.a. her. Trygdeutbetalinger til immigrantene er også en formidabel belastning for den norske statskassa. Vi skal drøfte dette nærmere i det følgende.

 

Kriminalitetsstatistikk og utarmingen av statskassa
Religion er en av de største kulturbærerne, og i så måte representerer islam en kultur som er grunnleggende forskjellig fra vår. Blant annet er vold et allment akseptert virkemiddel i islamittisk kultur. Denne store kulturelle kløften gjør det umulig å forene det fundamentalistiske islam med en frihetssøkende vestlig kultur som vår. Det finnes følgelig heller ingen eksempler på vestlige høykostland som har lyktes med høy innvandring fra land hvor lovreligionen islam gjelder. Tvert i mot ser vi at vestlige land som har praktisert høy islamittisk innvandring nå sliter alvorlig økonomisk og sosialt. Disse landene er, uten unntak, bragt i knestående positur, hvor trygdesystemets kassaapparater har gått varm og kriminalitetsproblematikken har gått fullstendig gjennom taket. Denne store islamittiske immigrasjonen inn i landet vårt finner sted til tross for at vi vet vi ville fått igjen 10 ganger mer for hver krone dersom pengene hadde blitt brukt i landene hvor flyktningene kommer fra.

 

Hvordan kan ledende politikere stille seg bak dette?
Det er på høy tid vi stikker fingeren i jorda og forsøker ta rede på hva som foregår. Et betimelig spørsmål er dette: Kan det skyldes mangel på intelligens hos våre ledende politikere når de ikke evner å lære av den massive, dårlige erfaringen fra andre land som har praktisert den samme liberale islamittiske innvandringen? Svaret skulle vel være ganske åpenbart: Nei, det må definitivt være noe annet som stikker under her!

 

Det foreligger ingen andre mulige forklaringer på dette enn at befolkningen blir bedratt. Visse ledende politikere har latt seg bestikke av ikke-demokratiske krefter, og har ved dette forrådt befolkningen de var satt til å jobbe for. Vi forsøker ikke med dette å si at samtlige ledende norske politikere er bedragere, men de politikerne som innehar «korridorenes makt» på tinget er definitivt med på svindelen ovenfor eget folk. Som en digresjon kan vi jo konstatere at visse av disse kom godt til syne da de besluttet å sende Norge inn i Libya-krigen uten å ha innhentet nødvendig tillatelse fra resten av regjeringen. Men selv disse korridorenes konger jobber for atter andre lengre opp i maktsfæren. Vi snakker her om globalistene, dette knippet individer som troner aller øverst i klodens penge- og maktpyramide.
Via sitt brekkjern, den enorme pengesekken, har globalistene hatt tilstrekkelig makt til å kunne styre den europeiske, parlamentariske skuta, for derved å kunne oppnå sine selviske målsetninger om makt og dominans. I stor grad har globalistenes manipulasjon funnet sted gjennom diverse misantrope underbruk skapt av de selv, som f.eks. EU og EØS. Utover belønninger i klingende mynt, lokkes også lydige politikere med lukrative jobbtilbud etter endt karriere innen topp-politikken i eget hjemland. Kravet er at politikerne, mens de enda er politikere, må gjøre seg fortjent til dette ved å danse til de udemokratiske tonene fra globalistenes fiolin. Norgesavisens lesere kjenner sikkert eksempler på tidligere norske topp-politikere som nå sitter i høye internasjonale stillinger, slik at vi ikke trenger nevne navn her. Vi overlater til leserne å reflektere over hvilke forbrytelser disse personene begikk for å fortjene deres nåværende lukrative verv.

 

Domstoler og media er også kontrollert av de store pengene
Det norske rettssystemet er også kjøpt og brukt av globalistene etter deres eget forgodtbefinnende. Stadige brudd på norsk grunnlov fra korrupte norske Stortings-politikere vitner med all mulig tydelighet om dette. Det samme gjør et stort antall uforståelige saksutfall i norske rettssaler og, ikke minst, et tredvetalls domfellelser i menneskerettighetsdomstolen hvor den norske stat har måttet stå til rette for sine brudd på menneskerettighetene. Hvorfor slår ikke riksmedia opp saker som dette? Det burde jo være journalistisk dynamitt! Informasjonsflyten er kneblet, og redaktørene for de største avisene kjenner godt til den uskrevne tabulista. De vet godt hva som ikke kan trykkes uten fare for alvorlige konsekvenser. I det store og hele har globalistenes manipulasjon etterhvert kommet ganske tydelig til overflaten, og det er tydelig at den islamittiske destruksjonen av Nord-Europa er noe de både ønsker og står bak.

Skal flyktningekonspirasjonen bli velferdsstatens endelikt?
Den islamittiske masseinnvandringen fører uvergelig til at det ene nord-europeiske velferdsnasjonen etter den andre bringes i knestående, både økonomisk og sosialt. Som en følge av dette opplever disse nasjonene en stadig tiltagende voldsproblematikk og statlig pengemangel, hvor avgifter og skatter tilkommer og/eller økes for å bøte på problemet. Sosiale tjenester bygges også ned over en lav sko.

Vi skal ikke forsøke å påstå det er urimelig at immigranter lar seg trollbinde av globalistenes menneskehandlere, som gir de løfter om “gratis penger” i de rike nord-europeiske landene. Immigrantene blir også lovet at de ikke trenger løfte så mye som en finger for å få disse pengene, de er “gratis”. Men det er urimelig når muslimer utgir seg for å være trengende flyktninger på falske premisser, og deretter insisterer på utslette den religion og kultur i landene de kommer til. Ikke bare det, mottakerlandenes juridiske lover ignoreres også til fordel for det eneste gjeldende: Sharia-lovene! Resultatet blir det vi har erfart, nemlig sharia-baserte parallellsamfunn og en tilhørende enorm økning i vold og øvrig kriminalitet. Og, ja, for ikke å forglemme en slunken statskasse som gjør at velferden gradvis må bygges ned. De reelle arkitektene bak denne invasjonen vet godt at islam ikke kan la seg integrere i en friere vestlig kultur, og nettopp derfor velges unge mannlige muslimer ut som “flyktninger”.

Midt oppi dette vanføret splittes befolkningen i mottakerlandene, og går i strupen på hverandre. Nordmenn som ivrer for “multikultur” og mottak av flyktninger kaller gjerne nordmenn som ikke gjør det for rasister. Og tilsvaret kommer oftest i form av like nedsettende karakteristikker! Vi settes opp mot hverandre; nordmenn mot nordmenn, nordmenn mot flyktninger og flyktninger mot nordmenn. Dersom vi hadde stoppet opp et sekund og løftet blikket, ville vi kunne fått øye på de reelle arkitektene som har spilt oss opp mot hverandre. Men enn så lenge er vi for opptatt med å kaste dritt mot hverandre. Det er bare å konstatere at makteliten har bemerkelsesverdig suksess med sitt “splitt og hersk”.

Kanskje vil det norske folk, etter å ha lidd enda litt til, ha blitt mør og klar for å plukke opp hansken ovenfor globalistene som er pådriveren bak det hele? Norgesavisens håp er at vi reiser oss mot denne korrupsjonen og dette vanviddet som utspiller seg rett foran våre egne neser. Måtte vi snart ha styrke nok til å sette ned foten ovenfor alle råtne epler som kamuflerer seg som “myndigheter”, og deres oppdragsgivere, globalistene, som sitter med sine sigarer i ute i den mørke periferien og drar i tråder!
Den virkelige makten bor til syvende og sist fortsatt hos folket. Det spørs bare om vi greier erkjenne det, og dernest om vi vil/tør anvende den. Det er på høy tid!
Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her