Trude Lobben vant i menneskerettsdomstolen – det norske barnevernet og domstolene tapte!

I går ble dommen offentliggjort i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD): Trude Lobben ble utsatt for brudd på menneskerettighetene da barnevernet tok fra henne sønnen i 2012. Barnevernets begrunnelse den gang var at moren ikke hadde tilstrekkelig omsorgsevne, noe barnevernet lyktes å overbevise de norske domstolene om. Sønnen ble deretter adoptert bort til fosterforeldre. Dagbladet avslørte i oktober 2018 at det forelå et venninneliknende forhold mellom barnevernets saksbehandler og fostermora som senere ble adoptivmor for Trudes sønn.
– Jeg får et blinkende rødt lys når jeg ser noe sånt. Dette er et tett forhold. Det er venninnestil. Hadde jeg oppdaget noe slikt, ville jeg slått alarm, uttalte tidligere barnevernleder i Røyken kommune, Tor Monsen.

Siden sønnen ble tvangsadoptert 3 år gammel, har ikke mor og sønn hatt kontakt med hverandre. Dette var stridens kjerne.
– Hver dag tenker jeg på guttungen min, som vi ikke får lov til å se. Det har vært åtte forferdelig smertefulle år, sa Trude Lobben til TV 2 før dommen i EMD falt.

Etter at Trude Lobben fødte en gutt i 2008, ble det en langvarig kamp mot det norske barnevernet som ønsket å frata mora foreldreansvaret. Den 8. desember 2011 ble det bestemt i Fylkesnemnda at barnet skulle bort-adopteres. Lobben hadde nådd å få et nytt barn da sønnen ble tatt fra henne, men fikk beholde foreldreomsorgen for dette nye barnet. Etter hva Norgesavisen kan forstå er dette en absurd hendelse som vitner om korrupsjon hos tospannet barnevern og domstoler.

Etter dommen hadde falt i norske domstoler og tvangsadopsjonen blitt vedtatt, klaget familien i 2013 saken inn for EMD. I desember 2015 ble saken hennes besluttet tatt opp i EMD, og EMD kontaktet norske myndigheter og ba om svar på to spørsmål:

• var besteforeldrene til den tvangsadopterte gutten i realiteten ofre for krenkelse av menneskerettighetene?

• innebar tvangsadopsjonen at klagernes rett til familieliv hadde blitt krenket etter brudd på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen?

Den norske staten forsvarte seg med nebb og klør i denne betente adopsjonssaken, og det kuliminerte med at staten sendte ned en delegasjon bestående av et tosifret antall byråkrater og jurister til Strasbourg for å forsøke slokke flammene. I delegasjonen befant regjeringsadvokaten seg, og den klare beskjeden til menneskerettsdomstolen var å holde fingrene unna det delegasjonen oppfattet som rene norske anliggender(!)

I EMDs førsteinstans ble staten domfelt, men staten anket denne dommen og vant med knappest mulig margin. Det forelå skarp dissens, hvor fire av syv dommere frikjente staten. Den norske EMD-dommeren den gang, Erik Møse, var blant dommerne som stemte for frifinnelse av staten. Dette skjedde i november 2017. Etter dette ble saken anket av Lobben, og den slapp mirakuløst gjennom nåløyet ved å bli tatt opp i EMDs storkammer den 17. oktober 2018. Det skjer bare helt unntaksvis at en anke fører fram i en sammenheng som dette.

Og i dag, tirsdag 10. september 2019 offentliggjorde altså EMD at Lobben har blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene når hun ble nektet å se sin egen sønn på åtte år – tiden etter tvangsadopsjonen fant sted. Det samme gjelder sønnens søskner og besteforeldre – ingen av de har fått møte ham på disse årene.
– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Men dette må jo få konsekvenser. Og så er jeg glad for at beslutningen kan hjelpe mange andre som har opplevd urett fra barnevernet, sier Trude Lobben.

Lobbens sak ble vurdert av tilsammen 17 dommere, og Norge ble funnet å ha brutt menneskerettighetene ved å nekte moren og familien samvær med gutten. Så gjenstår det å se hvilke prinsippielle konsekvenser dette vil få for praksisen til det norske barnevernet i fortsettelsen – hvis noen overhode.

En fransk advokat – presumptivt Lobbens advokat i EMD – uttalte seg som følger om det norske barnevernet:
– Barnevernet har ofte vage begrunnelser for å ta barn ut av en familie. De viser gjerne til risiko for framtidige problemer. Og hva er «manglende foreldreferdigheter»? Det er ullent. Når er barn er tatt ut av familien, får foreldrene svært få samvær med sine barn. Gjerne et par timer noen få ganger i året. Det går ut over tilknytningen mellom barn og foreldre, og er til hinder for tilbakeføring.

Det er verdt å merke seg at EMD på relativt kort tid har tatt opp hele 26 norske barnevernssaker til behandling. De øvrige barnevernssakene i EMD hadde blitt lagt på is, siden utfallet av Lobben-saken ble ansett for å være viktig for utfallet i resten av sakene. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er ment å være rådgivende organ for norske myndigheter i menneskerettsspørsmål, og i et høringssvar til regjeringens forslag om ny barnevernslov uttalte NIM følgende om det høye antallet norske barnevernssaker i EMD:
«Dette er et historisk høyt og oppsiktsvekkende antall saker. Til sammenlikning hadde EMD per utgangen av 2018 bare avsagt 47 dommer mot Norge totalt. EMD har ikke tidligere kommunisert så mange saker mot Norge om samme tema».

I dag lever Lobben sammen med ny ektemann og to barn.

Se video fra rettshøringen i Strasbourg her.

Kilde: Spunnet over diverse artikler fra TV2 og Dagbladet.

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her