Tvang mot folkemening

29
59

Frode BygdnesAv Frode Bygdnes.

Folkeviljen i nord er å bevare Troms og Finnmark som selvstendige fylker. 87% av befolkninga i Finnmark stemte imot et storfylke. Sannsynligvis er det også et flertall mot sammenslåing i Troms. Likevel utøver regjeringa, ved Monica Mæland, nå maktmisbruk mot folkeavstemminga og Finnmark fylkesting sine vedtak. Hun endrer spillereglene under vegs og setter fellesnemnda sammen på en måte som skal friste Troms-politikerne til å overkjøre Finnmark.

Dette er dumdristig politikk. Det kan bare føre med seg stor bitterhet og splittelse i den nordlige landsdel. Vi får inderlig håpe at våre Tromspolitikere kan være solidariske og lojale ovenfor vår nabo og dermed avstå fra kortsiktige gevinster for heller å ivareta et nødvendig samhold for fremtida.

Mæland sin argumentasjon er stygg. Det er som å høre den spanske statsministeren i høst mot den katalanske folkeavstemminga. Han oppnådde bare å skape så stor motvilje at 90 % stemte for løsrivelse. Den spanske statsministeren Rajoy sine tiltak mot løsrivelse, fikk den motsatte effekt. Også han behandlet grensespørsmål bare juridisk. Men lokalt selvstyre er alltid en politisk sak. Når en utelukkende argumenterer juridisk, er det mer et tegn på at en mangler argumenter. At vårt Storting har vedtatt det to ganger, vil aldri være et selvstendig argument.

Første gangen forslaget kom opp i Stortinget var i juni 2017. Tidligere hadde det bare vært oppfordring til naboprat. Sammenslåing av Finnmark og Troms var ikke med på det første forslaget i regionreformen. Så rett før valget kom det et benkeforslag fra partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF. Forslaget var ikke utredet og hadde heller ikke vært ute på høring. Tvert om hadde Finnmark fylkesting et klart vedtak på forhånd om at de skulle bestå som selvstendig enhet. Hvor lite flertallet på Stortinget var, underkommuniseres. At Mæland påstår at saka ble behandlet for andre gang, er også galt. Den andre gangen ble saka bare avvist. En slik Stortingsbehandling er en trussel mot demokratiet. Skal folk vise respekt for Stortinget, så må også Stortinget følge spillereglene og respektere folket sin mening. Stortinget må ta de lokale myndighetenes synspunkter og forslag i betraktning før noen som helst beslutning fattes.

Befolkninga i nord skal også ha demokratiske rettigheter. Derfor skal grenseendringer utredes, ikke fremmes som benkeforslag. Folkemeninga skal innhentes. Demokratiet kan ikke bare stole på stortingsrepresentanter som fort har glemt hvor de kommer fra. Intensjonen i å ha et valg mellom første og andre gangs behandling på Stortinget, er for at saka skal være en valgkampsak. Denne saka kom midt opp i siste valgkamp og ble usynlig fordi en ikke ante konsekvensene. Så dette blir nok ei valgkampsak i 2021. Kanskje derfor har regjeringa det travelt med å endre fylkesgrensene allerede nå til fylkestingsvalget i 2019.

Om Stortinget i denne saka skal demonstrere egen makt ved å avslå utredning og overkjøre folkemeninga en tredje gang, kan vi få spanske tilstander. Også vi har da en sentralmakt som skalter og valter med det lokale folkestyret som de vil. Regionreformen fremstår som et tiltak for å knekke lokaldemokratiet, ødelegge fylkeskommunen og svekke vår egen råderett over ressursene her nord. Som i Katalonia, så er det vår landsdel som har ressursene, men vi har ikke rikfolkene her nord fordi vi mer har vært en koloni. Derimot har vi tradisjoner på å stå imot sentralmakta. Herfra kom arbeideropprøret i 1903, herfra opplevde vi den største sivile ulydigheta i landets historie da finnmarkingene trosset regjeringas Londonplaner i 1945. Herfra ledet vi ann i kampen for å berge fisken fra EU, både i 1972 og i 1994.

I denne situasjonen må en etterlyse hva hver enkelt representantene fra Troms og Finnmark gjør på Stortinget.

Frode Bygdnes

Source: http://steigan.no/ | Foto: Marit Hommedal

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

29 KOMMENTARER

  1. Større enheter mindre byråkrati 👍 ikke alltid folket har rett. Dette fordi di ikke ser helheten i samfunnsstrukturen og kostnadene dette innebærer. Troms og Finnmark er ikke aleine som fylker som blir slått sammen. Det samme gjeld kommunestrukturen landet over . Lykke til med storfylket Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms 👍👍

  2. Vi kan ikke ha like sort byråkrati som Spania. Spania er over 50 mill og vi er 4mill. Kanskje vi hadde hatt noe mindre behov for fremmedarbeidere om vi hadde fått byråkratene ut i jobb?

  3. Finnmark trenger impulser fra storsamfunnet så en sammenslåing med Troms blir bare bra. Se framover er berdre en å tviholde på gamle drømmer og få almisser fra Staten. Lykke til med nye visjoner.

  4. Da måtte dere våkne tidligere, en folkeavstemming mot noe som er vedtatt i STORTINGET…. ikke mindretallsregjeringen, men STORTINGET…… kanskje gå inn og se hvilke parti som stemte hva før dere hyler opp…. ?

  5. Her ser vi en av diktatorene
    Hun prøvde også å få i stand en avtale med Clear Canal om kjempestore reklamemonterne, bak folkets rygg i Bergen, noe som ville skjemmet byen, men den gangen måtte hun gi tapt. Gudskjelov og takk for det.

  6. Vad er det slags folk som bor i Troms som vil at Finnmark å Troms skal slåes sammen, er folk helt gale i Troms også, Eier de ikke skam er de så makt sjuk at de vil ødelegge for Finnmark det sies at det er mer til et ja en det er for ett nei, jeg er for et Nei Jeg bor i Tromsø og mener det er feilt at De skal slå seg sammen Bare Finnmark alene er større en Danmark å mange fylker til sammem i hele sør Norge, kan ikke de ordne alle de i et fylke men nei det gidder de ikke, Hvor er Verdiskapelsen i landet Jo det er i Nord Norge det med kysten til Stavanger i sør Oslo har ikke noe verdiskapelse Da burde de holde kjeften sin igjen å heller lytte til Nord Norge men det gir de fanen i de tror de er alt i Norge Stå på Finnmark jeg støtter dere ikke la pampen både i Troms å Oslo få viljen sin Håper dere vinne over disse tafatte idiotene som tror de er Noe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR