Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år

0
37

Utrygg abort dreper titusener av kvinner hvert år

Det utføres totalt 56 millioner aborter hvert år og 25 millioner av dem er utrygge. Utrygge aborter foregår i hovedsak i land med utbredt fattigdom eller i land som har religiøse tabu knyttet til abort. 7 millioner kvinner opplever komplikasjoner under utrygg abort som i verste fall har dødelig utfall. 800 kvinner hver dag på grunn av aborter som ikke er utført av helsepersonell.

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Tilgang til medisinsk forsvarlig abort er en avgjørende og livreddende del av all reproduktiv helsehjelp. Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor eller andre organer. Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og bli infertil. Problemet er aller størst i fattige land i Afrika og Latin-Amerika, men også et stort problem i sentral- og vest-Asia.

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er utrygge aborter årsak til 13 prosent av verdens mødredødelighet, eller 47.000 dødsfall hvert år. Av totalt 44 millioner aborter som blir gjennomført hvert år, er rundt halvparten utrygge. Siden abort er forbundet med skam og mange steder er ulovlig, blir ikke alle aborter rapportert inn. Derfor er trolig mørketallene etter all sannsynlighet store. Utrygg abort er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i verden i dag, sammen med blødninger, svangerskapsforgiftning, blodforgiftning og forhindret fødsel. Men i motsetning til de fire andre årsakene, er utrygg abort noe som kan unngås med et pennestrøk i store deler av verden.

 Vi mener at alle burde engasjere seg mot utrygg abort!

Dette er en viktig sak for oss fordi dette er en krise som ikke blir anerkjent nok. Vi er tre studenter fra Bergen som har som prosjekt å skrive om en glemt krise, og vi mener personlig at dette er den viktigste.

Skribent: Ole-Andreas Dolen Heie, Joachim Grundtvig Foss, Eirik Bratland Smith-Strøm | Foto: Katie Collins

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 100

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR