Valgobservatør i Sverige: Jeg har aldri sett et så udemokratisk valg som det svenske!

Ordene i overskriften tilhører den danske politikeren Michael Aastrup Jensen. Han var observatør ved det svenske valget, utsendt fra Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE). Hans krasse karakteristikker skyldes i all hovedsak mangelen på diskresjon. Men dette er langt fra det eneste kritikkverdige som fant sted under søndagens valgsirkus hos vår nabo i øst…

Aastrup Jensens kritikk gjaldt mest mangelen på diskresjon, eller valghemmelighet om du vil. Mens samtlige partier står oppført på én og samme stemmeseddel i Norge og Danmark, har partiene i Sverige hver sin stemmeseddel med egen partilogo. Stemmesedlene ligger også godt synlig for alle som er tilstede i valglokalene, noe som medfører at velgerne må plukke sin stemmeseddel under påsyn av de andre. Svenskene har dermed ikke den samme diskresjon som vi nordmenn nyter ved valgene her hjemme. I likhet med nordmenn er svenskene et temmelig konformt folkeslag, og har en tendens til å ville følge strømmen. Legg til at den politiske eliten i Sverige, akkurat som i Norge, i lang tid har bedrevet en svertekampanje rettet mot sunne nasjonalistiske krefter og ditto skeptisisme ovenfor masse-innvandringen.

År med hjernevask og mørk holdningsplassering fra masseinnvandringens arkitekter har tydeligvis gitt resultater, for i disse dager kan man få “rasist” klint i panna for det aller minste. Dersom man i det hele tatt våger stille spørsmål ved den massive innvandringen, risikerer man å bli kalt rasist. Eller nazist. Eller fascist. Eller noe annet degraderende. Karakteristikker som dette har fullstendig mistet sin mening i dag! Den sosiale fordømmelsen av kritisk tenkende individer springer ut av mange års bevisst folke-fordumming, og har resultert i at svenskene helst ikke vil bli oppdaget med “feil” stemmeseddel i hånden. Den massive, negative påvirkningen gjennom media har gjort at vi ikke lengre har egne meninger, eller at vi ikke tør stå for meningene våre.

Aastrup Jensen har tidligere vært valgobservatør både i Russland og flere øst-europeiske land, og er ikke nådig i sin omtale av det svenske valget. Som nevnt, hans ankepunkter dreier seg hovedsaklig om mangelen på diskresjon. [1] – Vi må sende det skarpeste signal til Sverige om at de trenger å innføre regler som de i Danmark og de fleste andre land, sier han.

Men fraværet av diskresjon er langt fra det eneste som har stilt den svenske valgprosessen i et dårlig lys. En annen ting som skal ha blitt rapportert fra flere svenske valglokaler, er det faktum at stemmesedler til det nasjonalistiske, innvandrings-restriktive partiet Sverigedemokratene (SD) enten ikke ble lagt ut, eller de lå på egne bord atskilt fra de andre partienes stemmesedler. [2] Stemmesedlene til de nasjonalistiske svenske partiene er også observert å ha blitt stjålet fra valglokalene og strødd på bakken utenfor. Fysiske trusler er også meldt inn. Emilia Orpana, lokal leder for SD i Nynäshamn, er én av de som opplevde dette. Sammen med en annen SD-representant opplevde hun at to ungdommer i 20-årsalderen truet henne på livet utenfor et valglokale i Ösmo sør for Stockholm. I følge journalisten Henrik Palmgren fra Red Ice TV [3] skal dette ha dreid seg om migranter som i tillegg langet ut svingslag mot Orpana og kollegaen.
– Vi ble kalt for “jævla rasister” og “horunger”. Vi ble truet med at de skulle tråkke på hodene våre og drepe oss, sier Orpana.
Hun forteller videre at hun var redd for å bli slått i magen ettersom hun er gravid. [4]

Palmgren melder også om hvordan medlemmer i muslimske miljøer dels lokker, dels tvinger familiemedlemmer og andre trosfeller til å stemme på innvandrervennlige partier. En metodikk som kan minne om et langsiktig, organisert statskupp. Det er ingen stor hemmelighet at innvandrervennlige partier som Sosialdemokratene (S) mottar majoriteten av stemmene fra innvandrerdominerte områder i Sverige, blant annet de beryktede “no-go” sonene som svenske politikerne har benektet eksistensen av. Disse utsatte områdene har i dag voldsomme sosiale problemer som følge av den høye innvandringen og dannelsen av voldelige, islamske parallellsamfunn. Derav betegnelsen “no-go”, ettersom selv ikke politiet våger seg inn her. Nærmest som et paradoks stemmer de fleste borgerne i disse områdene fortsatt på innvandringsvennlige partier [3].

Av andre suspekte forhold som rokker ved troverdigheten til det svenske valget kan nevnes ting som at utflyttede innvandrere til Sverige med dobbelt statsborgerskap deltok i valget fra den svenske ambassaden i eget hjemland (se innslag fra den svenske ambassaden i Tyrkia i sendingen fra Red Ice Tv [3]). Det er neppe noen stor hemmelighet at disse stemmene i all hovedsak gikk til innvandringsvennlige partier. I noen valglokaler ble også oppmøtte velgere avvist, ettersom deres stemme allerede hadde blitt registrert. Dette antas å være en konsekvens av at visse velgere dukket opp med fullmakter med falske underskrifter – en problematikk som også ble nevnt. [5]

Som om ikke dette er nok, har det i tillegg framkommet opplysninger om at stemmene fra valgdistriktet Pomona i Ängelholm i Skåne ikke hadde blitt med i opptellingen. Feil-kategorisering av innsendte stemme-data med følgende svinn er en annen innrapportert feilsituasjon.

Riksenheten for korrupsjon opplyser til Sveriges Radio å ha mottatt 20 anmeldelser om valgfusk så langt (per mandags kveld). De fleste anmeldelsene går på håndteringen av stemmesedler, men det dreier seg også om falske signaturer. Etter korreks fra EU og OSSE har svenske myndigheter nå gitt signaler som kan tyde på at det vil komme endringer i prosedyrene ved framtidige valg. Vi kan jo håpe…

Troverdigheten til valget i Sverige er så som så, og man kan sannelig lure på hvor mye av dette kaoset som skyldtes bevisst fusk! Man kan også lure på omfanget av valgfusket, for det vet ingen. Og: Kan vi være trygge på at fusk ikke finner sted under det forestående norske valget? Erfaringene fra årets svenske valg tilsier at det kan være lurt å ikke bli for naiv i dette henseende…

[1] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/karvyB/det-svenska-valsystemet-chockerar-dansk-politiker
[2] https://www.svt.se/nyheter/val2018/sd-s-valsedlar-saknades-i-vallokal
[3] https://www.youtube.com/watch?v=CnRs01KPHkY
[4] https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/valarbetade-hotade-vid-vallokal/
[5] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rxe1KW/anmalningar-om-valfusk–forundersokning-inledd

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her