NWO - New World Order

NWO -> Verdensregjeringen - Venstresidens våte drøm om verdenskommunisme versjon 2.0

Veien til det 4. riket...

Drømmen om det 4. rike, verdenskommunisme versjon 2.0, er ikke død. Tvert i mot lever denne drømmen i best velgående! Siden slutten av 2. verdenskrig har krefter på den politiske venstreside i hele den vestlige verden jobbet målbevisst mot det ultimate mål; å skape en Verdensregjering.

Her følger en orientering om hvordan venstresiden har tenkt å skaffe seg verdensdominans gjennom FN programmet "Agenda 2030";

Problem

For å kunne oppnå en aksjon, må det først skapes et problem.

Når den Islamske kulturen møter den vestlige kulturen oppstår det en stor kulturkollisjon. Denne kulturkollisjonen er planlagt og forventet av arkitektene bak New World Order.

Kulturkollisjonen fører til sterk økning i antall voldtekter av europeiske kvinner, stor økning i kriminelle handlinger generelt og høy belastning på sosialastønad, arbeidsledighetstrygd og sykepenger da asylsøkere og innvandrere i Europa er vanskelig å integere og få i lønnet arbeid.

Krigen i Midt-Østen førte til en masseflukt av mennesker fra muslimske land. Islam forbyr muslimer å konvertere til andre religioner eller la seg integrere med andre kulturer.

Skape krig og kaos i muslimske land slik at det iverksettes en masse-innvandring til Europa og andre vestlige land.

Hvorfor muslimske land? Det vil være UMULIG å skape en VERDENSREGJERING uten å eliminere nasjonalfølelsen. Beste måte å elimiere nasjonalfølelsen er å populere et land med innvandrere og asylsøkere fra kulturer langt fra det opprinnelige lands kultur. Og da særlig om den flyktende kultur har en religion som forbyr integrasjon.

Det startet med krigen i Kuwait  i  1990, deretter kom krigen i Afganistan i 2001, krigen i Irak i 2003 og så krigen i Libya tett fulgt av krigen i Syria 2011.

Aksjon

For å nå målet (eller løsningen) må det skapes en "aksjon".

Høyt forbruk av sosial tjenester og der til hørende underskudd på hvert lands budsjett, økende antall terroraksjoner, uro og konfrontasjoner med bilbranner, dramatisk antall voldtekter av europeiske kvinner, alarmerende antall uoppklarte drap og krav fra den entniske befolkningen om ro og orden gir hver enkelt regjering innad i EU påskudd til å erklære unntakstilstand.

Regjeringen kan ikke på eget initiative iverksette bruk av mer politi, mer overvåkning, eller sikkerherhetskontroller. Men når befokningen krever disse tiltak vil politi, overvåkning og sikkerhetskontroller bli iverksatt på kort tid. Den vestlige verden er på vei til å bli en Politistat.

Ifølge NRK topper Sverige voldtektsstatistikken! Med økende antall voldtekter, lovbrudd og sterk belastning på sosial apparatet vil det før eller senere komme et krav fra den nasjonale befolkningen om å gjøre noe med situasjonen.

NRK skriver "Bare i Lesotho ble flere voldtekter anmeldt enn Sverige. Norge har langt færre anmeldte voldtekter, men det er ikke bare positivt, skal vi tro ekspertene."

Les mer

Med økende antall voldtekter, lovbrudd og sterk belastning på sosial apparatet vil det før eller senere komme et krav fra den nasjonale befolkningen om å gjøre noe med situasjonen.

Løsning

Løsningen, eller målsetning om du vil, er depopulasjon og verdensherredømme

RF ID teknologien blir nå introdusert som nok en fantastisk oppfinnelse som skal gjøre våre liv så mye bedre. RF ID er en lite microchip som plasseres under huden.

I Sverige benyttes alt RF ID som adgangskontroll ved at microchippen åpner dørene på jobben.

Dette høres kanskje helt uskyldig ut, men RF ID kan benyttes på andre måter som ikke er like "uskyldig". Tenk deg at du i fremtiden kan betale via RF ID brikken og at kontanter ikke lengre eksisterer. Om dette er den eneste måte å få kjøpt mat og andre nødvendigheter sier det seg selv at du er temmelig avhengig av denne brikken under huden. Hva da om myndighetene slår av brikken du har operert inn under huden pga. noe du skrev på Facebook?

Det skumle med slik teknologi er at når den først blir tatt i bruk, som tilfellet var med mobiltelefonen, må ALLE benytte brikken ellers kan ikke du fungere i samfunnet.

For å kunne oppnå full kontroll over hvert enkelt menneske må kontanter avskaffes slik at kjøp og salg kun kan foregå via statskontrollerte banker.

Verdensregjeringen vil da vite hvem du handler med, hva du kjøper og hvor mye penger du har. Du kan ikke ta dine penger ut av banken, og dersom renten beveger seg under 0% og blir negativ må du faktisk betale for å ha pengene stående i banken!

Med det store antall innvandrere og asylsøkere dukker det opp sykdommer som tuberkulose, dysenteri og lignende som i lang tid var utryddet fra Europa.

Disse sykdommene krever obligatorisk vaksieringen av alle innvandrere og asylsøkere, i tillegg til resten av befolkningen. Hvorfor skal den opprinnelige befolkningen motsette seg vaksine når innvandrere og asylsøkere lar seg vaksinere?

Det egentlige målet med å kreve at alle lar seg vaksinere er å kunne kontrollere verdens folketall. Gro Harlem Brundtland har bidratt via Agenda 2030 med en plan om å redusere verdens befolkning fra 7,3 milliarder til 2,5 milliarder.

Arkitektene bak New World Order og Agenda 2030

Jacob-Rothschild-Featured

Jacob Rothschild

Jackob Rothchild er leder av Rotchild imperiet, og kontrollerer et gigantisk nettverk av sentralbanker over hele verden, inkludert Federal Reserver Bank i USA. Om du kontrollerer pengene, kontrollerer du landet.

Skjermbilde 2017-03-11 kl. 13.01.58

Georg Soros

George Soros er mannen bak "Open Society Foundations", en av verdens rikeste menn, sponserer via Open Society Foundations den politiske venstreside, har aktivt forsøkt å påvirke det amerikanske valget, står bak finanseringen av flyktningestrømmen fra Midt-Østen til Europa, m.m. Listen er lang.

HenryKissinger

Henry Kissinger

Kissinger var nasjonal sikkerhetsrådgiver og utenriksminister under presidentene Richard Nixon og Gerald Ford, og ble anmeldt av Rødt Bergen og Latin-Amerikagruppen i Bergen for krigsforbrytelser sist han gjestet Norge. Kissinger har uttalt "Kontroller mattilførselen, og du kontrollerer folket", noe som stemmer overens med tankegodset bak Agenda 2030

george_2658585b

Georg Bush Sr.

Bush senior, tidligere president i USA, starter urolighetene med Kuwait krigen, etterfult av sin sønn Bush junior, som angrep Irak og Afganistan noe år senere. En av verdens mest lønnsomme forretningsideer er krig. Krig koster penger, og finansieres av sentralbankene.

Pope Francis attends a ceremony inside the 9/11 Museum, Friday, Sept. 25, 2015 in New York. Pope Francis is on a five-day trip to the United States.  (Eduardo Munoz/Pool Photo via AP) ORG XMIT: NYML117

Pave Francis

Paven i Roma er en lojal medarbeider til New World Order, og arbeider nå aktivt for å innføre det som kalles "One World Religion". Dette harmoniserer også godt med hva som skjer her i landet, hvor korset fjernes fra kapeller, bedehus og kirkegårder.

gro

Gro Harlem Brundtland

Etter at Gro Harlem Brundtland tvangsinnmeldte Norge i EU via EØS avtalen i 1994, ble hun leder av FN´s Verdens Helseorganisasjon i 1998. Gro er med andre ord en av hovedarkitektene bak Agenda 2030, tidligere kalt Agenda 21.

Angela-Merkel5

Angela Merkel

Angela Merkel kommer fra det kommunistiske Øst Tyskland. Hun har siden 2005 vært Tysklands leder og også ansvarlig for at EUs yttergrenser har blitt åpnet for millioner av migranter fra Midt Østen og Afrika. Gjennom EU kan det se ut til at Angela Merkel klarer det Hitler ikke klarte, nemlig å legge under seg hele Europa.

David-Rockefeller-600x400

David Rockefeller

David Rockefeller er en mektig bankmann og har vært rådgiver til alle amerikanske presidenter siden Eisenhover, og med det hatt stor innflytelse i amerikansk politikk.

New World Order er et mangehodet "troll" inndelt i mange forskellige grupperinger som Bilderberger gruppen, FN, Frimuerordenen, Vatikanet, m.f. men da det er vanskelig å finne plass til alle kan det være at andre sentrale personer også burde vært nevnt.

Noen av organisasjonene bak New World Order

vatikanet

Vatikanet

bilderberger

Bilderberger gruppen

fn

FN

freemason-wallpaper-1680x1050

Frimurerordenen

Skjermbilde 2017-03-12 kl. 14.08.47

Open Society Foundation

eu

EU

who

World Health Organization

Dokumentasjon

All-Seeing Eye - Øyet som ser alt

Om du ser nærmere på en amerikansk dollarseddel ser du et pyramideformet symbol. Dette symbolet kalles "All-seeing-eye". All-Seeing-Eye er også symbolet for New World Order og en "underavdeling" som kalles Illuminati (også nevnt i en bestselgende roman av Dan Brown). Men ikke la deg lure, dette er ikke bare fiksjon.

Agenda 2030 er nemlig planen som skal sørge for at "all-seeing-eye" blir virkelighet.

Agenda 2030

En agenda for total kontroll over befolkningsvekst, media (social engering), naturressurser og verdens befolkning.

Kontroll over befolkningsveksten

Selv om det kan være vanskelig å bevise, peker stadig mer mot at epedemier som HIV/Aids, Ebola og andre er menneskeskapt for å redusere folketallet på jorden.

På bare 50 år har folketallet gått fra 2,5 milliarder til 7 milliarder mennesker, nesten en 3-dobling. En av målsetningen bak Agenda 2030 er derfor å redusere befolkningen i årene som kommer.

I vesten har innførsel av feminismen på 1960 tallet ført til en dramatisk økning i antall skillsmisser i tillegg til at kvinner som er i fullt arbeid ikke har nødvendig tid eller krefter til å ta seg av store barnekull.

Som en konsekvens har fødselstallene rast fra 2,7 barn per par i 1957 til dagens nivå på omlag 1,5 barn per par. Dersom fødselsraten ligger under 2.11 synker folketallet.

Vaksingering har blitt påkrev i en rekke land siste årene, samtidig som det meldes om flere tilfeller der barn og voksne har blitt syke eller død etter vaksingering.

Vaksinering har også blitt "big business" for farmasautisk industri og det pågår forskning med utvikling av stadig nye vaksiner. Det blir hevdet at noen av vaksinene kan endre et menneskes arvestoff, dna og også evne til å få barn.

Du har kanskje sett fly som etterlater seg hvite striper på himmelen? Dette kan være iskrystaller pga lave tempraturer, eller det kan være "chemtrails". Forskjellen er at striper skapt av iskrystaller blir borte etter noen minutter mens chemtrails ligger igjen i lang tid.

Chemtrails inneholder en lang rekke kjemikalier som kan være farlig for mennsker og miljøet, ifølge forskere og leger.

Det blir hevdet Chemtrails er en del av Agenda 2030´s program for å redusere folketallet.

Under president Bush senior, Bush junior og Obama har spenningsnivået i verden blitt bygget opp. Alle 3 er høyt oppe i ledelsen av New World Order og ansvarlig for at hundre tusener er drepte i divsere kriger siste årene; bla i Kuwait, Irak, Afganistan, Libya og Syria. Disse krigene har hatt som formål å starte masseinnvandring til Europa og USA.

Hillary Clinton, også dypt involvert i New World Order, har vist et sterkt krigersk temperament og med hennes som president i stedetfor Donald Trump, er det mye som tyder på at verden ville gått en utrygg tid i møte.

Det siste Obama gjorde før han gikk av som president var å sørge for at Jens Stoltenberg/Nato plasserte ut 4000 soldater på grensen til Russland. Det skulle med andre ord ikke mange gnister til før 3. verdenskrig var et faktum med Obama eller Hillary i sjefsstolen i Det Hvite Hus.

Mediekontroll - Social Enginering

Facebook har blitt en viktig nyhetskanal for alle som har fått nok av mainstream medias forvrenging av fakta. Dessverre viser det seg at også Facebook er i seng med New World Order og Agenda 2030 i et forsøk på å begrense tilgangen på alternative medier.

Også Twitter kontrolleres av New World Order, eksempelvis under valgkampen om ny president ble det kjent at Donald Trump supportere ble sensurert.

Vi vet alle hva "politisk korrekthet" er, nemlig venstresidens sikane av alle som tør å ytre meninger som går på tvers av det som er konsensus. Om du argumenterer logisk med at Norge ikke har råd til å ta inn 30.000 såkalte flytninger i året blir du fort stemplet som rasist.

Mainstream media, her i landet representert med særlig NRK, TV2, Aftenposten, VG og Dagbladet selv om dette også gjelder de fleste etablerte nyhetsformidlere, fører en streng håndhevelse av denne politisk korrekthetene og henger ut enhver som tør ytre seg.

I tillegg serverer disse nyhetskanalene sin egen versjon av sannheten, selv om flere og flere lesere avslører bedraget. I desperasjon over sviktende lesertall og økonomi, blir nå alle alternative nyhetskanaler stemplet som "Fake News" selv om det stemplet nok heller burde vært satt på seg selv. Donald Trump gjorde det klart at CNN var "very fake news", og da gjelder det nok også deres idelologiske partnere her i Norge.

Google har blitt verdens største på hjernevask, da selskapet vet det aller meste om oss gjennom de søk vi foretar oss.

Om du er innlogget hos Google når du gjør et søk kjenner Google bla. navnet ditt, hvor du bor, hva du tenker (du søker på Google ut fra hva du tenker), og hva du liker.

I tillegg kan Google påvirke demokratiet i et land i den ene eller andre retningen ved å vise mer postive søkeresultater om en kandidat enn motkandidaten. Eller noe som banalt som å vise sympatiske og smilende bilder av en kandidat og mindre sympatiske bilder av motkandidaten.

Som nevnt under "Mediekontroll og hjernevask" har vi noe som kalles "Politisk korrekthet".

Politisk korrekthet er den mest effektive formen for sensur som finnes, da du skal være svært modig om du tør ytre meninger som ikke harmoniserer med det venstresiden har definert som "godkjente" meninger.

Max Hermansen ytret seg om Islam, og mistet jobben. En sak som nok er godt kjent her i landet. Max Hermansen brøt med politisk korrekthet, selv om det han ytret om Islam er fakta og enkelt kan etterprøves. Dette eksemplet har nok også ført til at svært mange veier sine ord på gullvekt før de ytrer seg i det offentlige rom, noe som igjen fører til knebling av ytringsfriheten og dermed også demokratiet.

Kontroll av naturressurser

Flyplass avgiften på Rygge flyplass er et godt eksempel på en miljø restriksjon som i dette tilfellet førte til nedleggelse av flyplassen. Og så har vi diesel avgiften byrådet i Oslo pålag alle som kjørte dieselbil vinteren 2017.

To eksempler på hvordan miljø brukes som en brekkstang for å krev inn ekstra avgifter og oppnå politiske resultater.

Den reelle miljøgevinsten i begge eksemplene er mikroskopiske da Norge er et lite land og derfor ikke spiller noen særlig rolle i den store sammenhengen.

TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership og er en frihandels avtale mellom USA og EU. Det som gjør denne avtalen omstridt er at store multinasjonale selskaper kan saksøke land for tap. Et eksempel er Phillip Morris som saksøkte den Australske staten etter at Australia kjørte en kampanje med skremmebilder av lungekreft pasienter på sigarettpakker.

TISA står for Trade in Services Agreement og er en avtale om handel med tjenester. Denne avtalen kan føre til at det blir fritt frem å selge tjenester mellom land, noe som i neste runde kan føre til tap av arbeidsplasser lokalt da kostnadsnivået er ulikt fra land til land.

Et annet moment er graden av hemmeligholdelse. Begge avtalene går bak lukkede dører og innholdet i begge avtalen er lite kjent, noe som ikke er til fordel for en demokratisk prosess.

Gitt at verden faktisk opplever menneskeskapte klima endringer, kan muligens klimakvoter være en bra måte å redusere utslipp på. Nå er det langt fra sikkert at klima endringene er menneskeskapte. Tvert i mot er det flere og flere vitenskapsfolk som protesterer på at klima endringene er menneskeskapte, men som med politisk korrekthet blir disse sensurert, kastet ut av det gode selskap og diskrediert.

Hvorfor? Vi snakker om handel med klimakvoter, altså kjøp og salg. Handelen med klimakvoter betyr milliarder av kroner årlig for involverte parter, der selgerne har kommisjoner og bonuser som gir store fortjenester. Naturligvis er det da lite populært å påstå at klima endringene ikke er menneskeskapte.

Smarte strømmålere har blitt introduserte på det norsk markedet og solgt inn av strømselskapene som noe nytt og fantastisk!

Men er det så fantastisk? Disse smarte strømmålerne har vist at strømregningen plutselig skyter i været, avgir sterk stråling men det verste er egentlig at du lar strømselskapene overvåke hjemmet ditt.

Den registrerer svært detaljerte data om levemønsteret til alle i hjemmet. Den registrerer når man står opp, skrur av og på lyset, når og hva man ser på TV, datatrafikk, når man dusjer, hvor mye vann som brukes, alle komponenter som blir skrudd av og på i hjemmet, når du er på ferie/ikke hjemme, når du har gjester osv.. De er også utstyrt med tråløse sendere som sender data til strømselskapene hvert andre sekund. Det er med andre ord en form for overvåkning av vårt privatliv og hvordan vi lever. Dette kan bli solgt videre fra energiselskapene til de som inngår en avtale med dem. Dette kan jo bli brukt mot oss på mange måter og til fordel for energiselskapene. De vil jo få et helt kart av vårt levemønster. Dette er det lett for mange selskaper å benytte seg av. De kan også selge informasjonen til statlige selskap og tjenester.

Vi har allerede nevnt hvordan Agenda 2030 har til hensikt å drive sensur. Smarte strømmålere gir i tillegg arkitektene bak Agenda 2030 muligeheten til å overvåke, tilsvarende Googles overvåking av våre søk.

Norske vannkilder er grunnlaget for norsk kraftproduksjon, en fornybar energikilde som kan gi energi til nye generasjoner nordmenn til evig tid.

Staten, ved hjelp av Statkraft, står nå for salg av norske kraftverk ut av landet til private eiere. Et eksempel er Statkrafts salg av Småkraft AS.

Alt i tråd med Agenda 2030 og avikling av nasjonen Norge.

Kontroll av alle mennesker

For mange er det overraskende å vite at FED, den amerikanske Federal reserve bank, er eid av private. Samtidig er det viktig å poengtere at mange europeiske sentralbanker, inklusiv den norske sentralbanken, er eid av staten i sitt eget land.

Samtidig er det viktig å forstå at det er mulig å kontrollere bankene, om de er eid av det private eller det offentlige.

Kontroll av sentralbanken betyr kontroll av valuta, utlån og gode vs. dårlig tider.

Mer info om kontroll av sentralbankene her: Does Rotchild own all central banks?

Georg Orwell´s suksess romat "1984" forteller om et samfunn som er under massiv overvåkning.

Vi har våknet opp til et slikt samfunn i 2017 der myndighetene kontrollerer oss gjennom overvåkning som selv Georg Owell ikke trodde kunne være mulig;

  • Overvåkning av all trafikk på alle veier ved hjelp av overvåkningskamera og deteksjon av din bils registreringsnummer.
  • Overvåkning av hvor du er ved hjelp av din smart telefon og triangulering / GPS brikken i telefonen din, som forteller eksakt hvor du er til enhver tid.
  • Overvåkning av hva du ser på TV, hvilke følelser du uttrykker og faktisk også hva som blir sagt i rommet.
  • Overvåkning vet hjelp av din smarte energimåler som forteller når du er hjemme, hva du ser på TV, når du står opp, etc. Mer om dette under "Energi kontroll" på denne siden.
  • Overvåkning av hva du kjøper og hva du bruker pengene dine på ved hjelp av data registrert på ditt bankkort.
  • Overvåkning av hvor du reiser ved hjelp av data registrert hos flyselskapene og i passkontrollen.
  • Overvåking av hva du tenker og drømmer om ved at Google registrerer alle søk du gjør.

Privatlivet er stort sett nesten fraværende ved å tillate disse mulitinasjonale selskapene og staten retten til å overvåke oss på invivid nivå.

GMO står for Genetically Modified Organism. Noe som forandrer sitt genetiske arvemateriale basert på menneskelig inngripen ved hjelp av moderne genteknologi.

I første rekke gjelder dette mat. I dag kjøper og spiser vi genmodifisert mat i kilosvis, der målsetningen er å sterilisere store deler av befolkningen for å nå målene om redusert befolkningsvekst i.h.h.t Agenda 2030.

Om du går til "politisk korrekte" nettsteder som wikipedia finner du en rasjonell og logisk forklaring på hvorfor genmodifsert mat er lurt å ta i bruk. Virkeligheten er ikke helt som Wikipedia.

Det er åpenbart at en invitasjon til fattige og desperate mennesker fra midtøsten og afrika om å komme til Europa vil virke forlokkende. Like åpenlyst er det å innse at disse immigrantene kommer tili å skape konflikter og problemer blant den lokale befolkningen.

Konflikter og opprør er nettopp Agenda 2030´s målsetninger for å kunne skape en politistat. Frem til i dag er Europa et balansert og rolig område, men som vi ser i økende grad både i Sverige og Frankrike, forgangsland i multikultur eksperimentet, oppstår det stadig oftere konfrontasjoner mellom politi og innvandere.

Disse konfrontasjonene vil til slutt føre til den ultimate politstat hvor enkeltinviditet ikke har noen stemmerett.

Pave Francis har gjentatte ganger markedsført en "verdens religion" og/eller "New world order".

Paven i Roma har nå sammen med Agenda 2030, et mål om å gjøre alle verdens religioner til en religion.

Norges rolle i New World Order

Norge innmeldt i EU via EØS avtalen

EU fungerer i dag mye på samme måte som en verdensregering kommer til å fungere. Gro Harlem Brundtland var en av arkitektene bak Agenda 21 som senere ble døpt om til Agenda 2030, derfor var det essensielt at Norge ble medlem av EU.

Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre lurte Norge inn i EU bakveien via EØS avtalen etter at folket sa "Nei til EU" 2 ganger gjennom folkeavstemming, første gang i 1972 og andre gang i 1994.

EØS avtalen er grunnlovsstridig

Synnøve Fjellbakk Taftø ble sperret inne på mentalsykehus av Gro Harlem Brundtland for å varsle om at EØS avtalen var Grunnlovsstridig

Demokratiet sjakk matt med Europabevegelsen på Stortinget

Europabevegelsen i Norge ble stiftet 30. mai 1949. Den 7. mai 1969 ble Europabevegelsen stortingsgruppe stiftet, et direkte brudd på straffelovens §83

"Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Europabevegelsen målsetning:

"Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd, samt utvikle kulturell forståelse og fremme en bærekraftig global utvikling. Disse målene realiseres best gjennom en videreutvikling av det politiske og økonomiske fellesskapet i Den europeiske unionen (EU).

Europabevegelsen mener at Norge bør bli fullverdig medlem i EU."

Europabevegelsen arbeider for at Norge skal innlemms under en fremmed makt, i strid med grunnlovens §1

"Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk."

Da Stortinget behandlet saken om å legge Norge inn under finanstilsynet i EU, stemte 136 av Stortingets 169 representanter for vedtaket.

Europbevegelsen har innfiltrerte alle partiene på Stortinget foruten Steinar Bastesens Kystparti og arbeider som en femtekolonne (fremmed makt) PÅ STORTINGET uhindret.

I praksis betyr det at samme hvilket parti du stemmer på, teller ikke din stemme, da Europabevegelsen kontrollerer 136 av Stortingets 169 representanter. Demokraktiet er med andre ord satt ut av funksjon.

Slik holdes folket i sjakk

media

Media

Mainstream media, med NRK i spissen, sørger for å opprettholde politisk korrekthet, og forfekte de "riktige meningene" - dvs. hva du skal ha lov til å mene. Journalister og redaktører i Norge har sterk slagside til venstre og benytter enhver anledning til å driver propaganda for den nye verdensorden og sosialismen.

Statistisk Sentralbyrå

Eliten plasser sine egne folk i sentrale posisjoner, så også i Statistisk Sentralbyrå. Christine Meyer nektet Fremskrittspartiet kriminalstatistikk om innvandrere, mest trolig da slike tall ikke bygger opp omkring EU´s mantra om fri flyt av folk over landegrensene. Meyer bekreftet med det sin ideologiske plattform. Det er naturligvis viktig å ha kontroll på statistikk, da statistikk bidrar til å form meninger i samfunnet.

barnevernet-938x535

Barnevernet

Norgesavisen har publisert en lang rekke saker om overgrep begått av Barnevernet. I det gamle Sovjetunionen var barna Statens eiendom, og samme tankegods ligger til grunn i dagens sosialistiske Norge. Med Agenda 2030´s målsetning om depopulasjon i bakhodet er det også politisk korrekt å ikke gi for gode vekstvilkår til familien, for da når vi jo ikke målene om å begrense folkeveksten.

likestilling

Likestillingsombudet

Hanne Bjurstrøm er leder av likestillingsombudet, medlem av Arbeiderpartiet og håndplukket av eliten. Gutter dropper ut av skolen, vi har en av verdens høyeste selvmordsrater blant unge menn, jenter kvoteres frem etter videregående og gutter blir taperne, særlig i skolesystemet - likevel fortsetter likestilingsarbeidet å favorisere kvinner. Kan det være at en kamp mellom menn og kvinner er gunstig når det gjelder å få ned folketallet, all den tid dette skaper flere skillsmisser og ødelegger kjernefamilien?

NEW WORD ORDER NYHETSFEED

Påstand: Rasisme slik vi snakker om det i dag finnes ikke

Undertegnede vokste opp i multikulturelt Oslo. Og jeg så ikke farge eller religion i det hele tatt når jeg var barn. Det var bare...

Syria kan sikre seg kontroll over områdene nær Golanhøydene

Det pågår et intenst internasjonalt diplomati der Russland forhandler med USA og Israel om en løsning i områdene ved den sørvestlige syriske byen Daraa...

Om retorikk og Libya-bedraget

Boka «Libyakrigen», skrevet av den dyktige Ola Tunander, har nettopp kommet ut. Den er velskrevet og omhandler en bevisst ødeleggelse av et land, med «fredsnasjonen»...

KJÆRE ABONNENT

 
Du har nå fått gratis tilgang til Norgesavisen.no i 30 dager.
Etter 30 dagers perioden er over, blir du belastet abonnementsprisen om du ikke sier opp abonnementet før prøveperioden utløper.
 
OK, det er forstått