Verkebyllen i det norske statsbudsjettet: innvandringen

Mens Kari og Ola krangler så busta fyker om pengebommer langs bilveiene våre, er det forbløffende stille rundt den virkelige elefanten i rommet: utgifter til innvandringen. Det er et møysommelig arbeid å skulle finne hvor mye innvandringen reellt koster oss utfra statsbudsjettet, men det viser seg at denne prislappen er formidabel. Vi snakker her om et beløp som trolig er i størrelsesorden 10-20 ganger større enn de 11 milliardene norske bilister må ut med årlig for å passere pengebommene. Dette er penger som selvfølgelig også skattebetalerne må være med på å dekke.

Det reviderte statsbudsjettet på 1332 milliarder ble lagt fram forrige uke, og viser at statens utgifter er 23% større enn inntektene. Av denne grunn må finansminister Siv Jensen nå tilføre statsbudsjettet hele 238 milliarder fra Oljefondet. Spørsmålet er hvorfor ikke riksmedia rapporterer om den virkelige økonomiske verkebyllen i det norske statsbudsjettet, nemlig posten som har med innvandring å gjøre. Sagt på en annen måte: hvorfor kan ikke norske myndigheter presentere et greit og oversiktlig regnskap som viser oss hva innvandringen koster oss? Hvorfor skal man måtte gå gjennom statistikker, rapporter og mer for å kunne danne seg et bilde av prislappen for innvandringen? Holdes denne informasjonen unna nordmenns øyne av en spesiell grunn, og i så fall hvilken?

Dette er hva innvandringen koster oss
Innvandringens kostnader kan fordeles på flere poster:
1) Direkte kostnader til utlendingsforvaltningen, som inkluderer asylbehandling, mottak og integrering. Dette beløp seg til 23,5 milliarder i 2017.
2) Innvandrere betaler generelt mindre skatt og mottar mer trygd enn resten, hvor innvandrere fra visse verdensdeler koster staten betydelig mer per hode. Myndighetene gjør ikke disse kostnadene lett tilgjengelig, men Finansavisens analyse fra 2014 viser at nordmenn og vestlige innvandrere måtte overføre 24 milliarder til de øvrige innvandrerne. I 2019 anslås det at den opprinnelige norske befolkningen må ut med 42 milliarder kroner for å dekke opp for trygdeutbealinger og lavere skatteinnbetaling for innvandrernes del.

Tilsammen blir dette 23,5 + 42 = 65,5 milliarder kroner. Dette er hva Norges opprinnelige befolkning må ut med for å betjene kostnadene forbundet med innvandringen. Til sammenligning er samferdselsbudjettet på 73 milliarder og forsvarsbudsjettet på 59 milliarder.

Men prislappen på innvandringen blir nok atskillig høyere enn 65,5 milliarder når alle realutgifter skal tas med. Her må man nemlig ta med i betraktningen at innvandrere trolig koster staten langt mer enn resten av befolkningen når det kommer til utgifter forbundet med utdanning, helsevern, politi og rettsvesen (kriminalitet), NAV osv. Eksempler: Justisdepartementet har et budsjett på ca. 60 milliarder, og det er kjent at en betydelig andel her går til å bekjempe kriminalitet knyttet til innvandringen. Man må også påregne høyere utgifter til helsevern blant innvandrere, noe som har med kultur å gjøre. 41% av norskpakistanere er barn av foreldre som er søskenbarn. Psykiske traumer og sykdommer vil lettere kunne oppstå, noe som gjerne fordrer mer fra helsevernet. Det fordrer også tilrettelagt undervisning og spesialoppfølging på skolen. Den aller største posten er imidlertid overrepresentasjonen av innvandrere på mange av trygdeordningene gjennom NAV.

Det er ingen som har regnet på denne innvandrerrelaterte overbelastningen av samfunnstjenester, men journalistene Kjell Erik Eilertsen og Ole Asbjørn Ness tok i 2013 for seg tall fra SSB. Basert på opplysninger fra forskere som ikke ønsket å bli sitert, framgikk det at den ikke-vestlige innvandringen representerte kostnader tilsvarende oljepengebruken. Det tilsvarte 125 milliarder i 2012, mens oljepengebruken i 2019 er estimert til 238 milliarder.

Som vi her skjønner koster innvandringen altså Norge AS minimum 65 milliarder årlig, men mest trolig godt over 100 milliarder. Når vi på samme tid vet at mange immigranter i realiteten ikke er trengende mennesker, men unge menn på jakt etter bedre økonomiske vilkår, må man sannelig stille spørsmål ved den norske migrasjonspolitikken. Hvis disse pengene ble brukt på veier, lokalsykehus, eldreomsorg, forsvar, politi, skolemat, barnehager etc. etc., hvor langt hadde vi kommet da?

I Norgesavisen har vi tidligere tatt opp den absolutt ikke-bærekraftige norske innvandringspolitikken, og du kan lese mer om det her. Hvorfor holder norske politikere fram med denne politikken som ikke har noen som helst sjanse for å lykkes – basert på bred erfaring fra andre land? Kanskje det viktigste spørsmålet er  hvordan vi skal greie å få kastet den norske regjeringen? Demokratiet, i den grad et folkestyre har eksistert her til lands, hører nå en fjern fortid til.

Kilde: Resett

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

5 KOMMENTARER

 1. Innvandaliseringen er i tillegg like positiv for folket, som regnskogmilliardene vi kaster til Brazil!
  Den dagen de blir mange nok så tar de fra oss alt!
  Penger – land og barn, er innsatsen her!

  At politikerene – er villige til å “gamble med det kjæreste vi har”, må være globalisteliten og Bilterbergernes verk. Største skam og svik på dem!

 2. Det handler om å gjøre mennesker utrygge, sånn at de går med på “den ultimate løsning” som skal skape “one world order”, (alle land under en regjering, ett politi) med total kontroll (Diktatur)

 3. Tja. Barn av innvandrer gjør det i gjennomsnitt bedre på skolen, får bedre utdannelse og jobb, tjener mer penger og betaler mer penger enn resten av oss.
  NAV utbetalte 1.2 milliarder kr hver enste dag i 2018.
  Oslos befolkning (med mange innvandrere) mottok i gjennomsnitt 65.000kr per pers i 2018.
  I Hedmark var tallet 94.000, altså 45% mer enn i Oslo, og i Østfold og Telemark vra det over 93.000.
  Betyr dett at vi skal kvitte oss med Hedmark, Østfold og Telemark?
  Eller sende trygdemottakerne der til utlandet?
  Jeg regner med at denne typen fakta blir slettet fra siden, men kanskje noen rekker å lese det først?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her