VG Nett med sterke politiske føringer

0
40

VG Nett har torsdag morgen et oppslag som ved første øyekast skal presentere fordeler og ulemper for Venstre i et borgerlig regjeringssamarbeid. Men hele artikkelen, som blant annet er skrevet ut av Alf Bjarne Johnsen, Lars Joakim Skarvøy og Tim Peters, vies kun til alle negative sider med å sitte i regjering. Her utdrag fra VGs artikkel:

_________

"Venstres fremste tillitsvalgte vurderer nå om de kan få større gjennomslag for sin politikk ved å stå utenfor en borgerlig regjering, enn ved å gå inn i den.

Regnestykket etter partiets landsmøte onsdag er enkelt:

**Ved å sitte utenfor en regjering med Høyre og Frp, vurderer flere tillitsvalgte i Venstre det likevel som mulig å få igjennom like mange eller flere politiske saker, enn ved å gå inn i regjering.

Årsaken er ulempene ved å sitte i regjering:

**Ved å gå inn som juniorpartner i en regjering med de langt større partiene Høyre og Frp, kan regjeringsslitasje og skuffelse over saker Venstre ikke får gjennomslag for, tære mer på partiet dersom det går i regjering, enn dersom det står utenfor.

Et eksempel som stadig nevnes er SV, som ble mer enn halvert etter åtte år i regjering.

________

Og VG fortsetter:

________

VG får bekreftet fra flere kilder som i går var på Venstres landsstyremøte og gruppemøte, at dette var blant vurderingene som ble drøftet.

For gårdagens møte viser at det er en betydelig skepsis i Venstre mot å gå inn i en regjering hvor både Frp og Høyre er med.

- Venstre vil måtte få gjennomslag for urettferdig mye dersom det skal være greit å gå i regjering, skal en av de tillitsvalgte ha gitt uttrykk for under det over tre timer lange møtet i Naturvernforbundets lokaler i Oslo sentrum i går ettermiddag.

Den samme sterke bekymringen om at de vil bli for små i en regjering med Høyre og Frp, var også et tema på KrFs landsstyremøte på Gardermoen. - Det viktigste nå er å hindre at vi to ender opp som rene juniorpartnere i en blåblå regjering, sa en KrF-kilde til VG.

(Sitat slutt)

VG finner det ikke bryet verd å fortelle sitt publikum om mulige fordeler Venstre måtte ha av å sitte i en borgerlig regjering. Det er nå meget sterke krefter i sving for å redusere muligheten for en bredt borgerlig regjeringssamarbeid. En mindretallsregjering vil ha sterkt redusere muligheter for gjennomslag sin politikk, og det gir ofte manglende kontinuitet i større saker som går over flere år. Samtidig som muligheten for å velte regjeringen på enkeltsaker - som gjerne er fremprovosert - er tilsvarende stor. Høyre ønsker følgelig en borgerlig storkoalisjon for å sikre stabilitet og gjennomslag for egne saker, samtidig som muligheten for gjenvalg kan betraktes som stor. Arbeiderpartiet og SV har imidlertid et stort medie-nettverk på sin side, som nå har startet kverna.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR