Vil flyktningekonspirasjonen bli stoppet og flyktningene sendt hjem nå som det har blitt fred i Syria?

47

Det er hevdet at det nå bor mellom 30 000 og 40 000 syrere i Norge, og derved har denne folkegruppen blitt den syvende største i landet vårt på kort tid. Flesteparten av syrerne har kommet hit som følge av den langvarige konflikten i hjemlandet. De aller færreste av de har utdannelse utover grunnskole, og med den språklige barrieren i tillegg har de små sjanser på det norske arbeidsmarkedet. Dette er noe vi allerede vet, tatt i betraktning den gedigne andelen migranter som per i dag lever på trygd.

Er islam forenlig med vår vestlige kultur?
Religion er en av de største kulturbærerne, og islam representerer en kultur radikalt forskjellig fra vår. Resultatet er at syrere og muslimer generelt vanskelig lar seg integrere i det norske samfunnet. Dette har aldri vært noen stor hemmelighet, det er demonstrert til gangs. Samtlige europeiske land som har praktisert liberal islamitisk innvandring over tid sliter nå med en utarmet trygdekasse og en formidabel økning i kriminalitet. Vi trenger ikke bevege oss lengre enn over grensa til Sverige for å se et eksempel på denne typen kaotiske tilstander. Tyskland og Frankrike er også grelle eksempler på det vi her snakker om. Det er på høy tid at noen etterspør hvilken agenda som skjuler seg bak migranstrømmene inn i Europa.

Hva koster migrantene Norge?
Ifølge analyser publisert bl.a. i bladet Kapital går det fram at vi ville fått 10 ganger mer igjen for hver krone om pengene vi i dag bruker på flyktninger her i Norge hadde vært brukt i landene hvor flyktningene kom fra. Det koster staten mellom 4,1 millioner og 9 millioner for en ikke-vestlig innvandrer, noe som betyr at disse 40 000 syrerne vil koste den norske stat et sted mellom 164 og 360 milliarder kroner. Beløpet vil selvfølgelig måtte belastes skatteseddelen. Estimater tilsier at nordmenn effektivt sett betaler mesteparten av det vi tjener tilbake til staten, faktisk opp mot  80%(!). Disse pengene melkes fra norske lommebøker via en myriade av forskjellige skatter og avgifter, ikke bare inntektsskatt alene. Våre politikere kvier seg åpenbart ikke for å stramme det økonomiske kvelertaket enda mer, tatt i betraktning den sanseløse flyktningepolitikken som Jonas Gahr Støre og Erna Solberg stiller seg i spissen for. Sammen med Sveriges statsminister Lövfen vil disse måtte stå til rette for ganske mye den dagen rettferdigheten skal skje fyldest. Det samme vil Merkel, Blair, Cameron, Bush 1 og Bush 2, Clinton, Obama og mange flere.

Fred i Syria
I dag er det kun noen få enklaver igjen med betalte terrorister som har forsøkt å omstøte den lovlig valgte syriske presidenten Bashar al-Assad. Terroristene har blitt finansiert og beskyttet av bl.a. Saudi-Arabia, Norge (via Nato) og USA. Forfatterne bak dette skruppelløse plottet er den globale makteliten, som selv spiser kirsebær og røyker sine sigarer mens våre unge sønner dør i krigene deres. Dette psykopatiske herskerpakket har brukt US Army og dets underbruk, Nato, samt en mengde betalte renegater i en stedfortrederkrig hvor målet var å fjerne Assad fra presidentstolen. Men de har nå mislyktes med denne planen. Den syriske hæren har, med hjelp fra russiske og iranske styrker, greid å bekjempe IS og resten av kobbelet med betalte stedfortredere/terrorister. De få gjenværende terrorist-enklavene utslettes nå i rask takt av den syriske hæren.

Vil norske myndigheter sende tilbake de syriske flyktningene?
Med freden i Syria skulle man jo tro at myndightene i både Norge og resten av EU allerede hadde kommet i gang med tilbakeføringen av de syriske krigsflyktningene, spesielt ettersom Assad og den syriske regjeringen også har tatt initiativ til å hjelpe sine landsmenn hjem igjen. Det russiske telegrambyrået Tass har meldt om at Libanon, Jordan, Egypt og Tyrkia også vil samarbeide med Russland og Syria for å hjelpe flyktningene med en sikker retur. Men vi ser en forbløffende lav interesse for denne hjemsendingen fra de europeiske høykostlandene. Det snakkes ingenting om saken i den kontrollerte rikspressen. At FN synes å sitte på gjerdet uten å gjøre for mye, er også god grunn til å sperre øynene opp. Men FN mottar tross alt 80% av sin finansiering fra det samme USA som var med på å skape syriakrigen til å begynne med, så her har vi muligens noe av forklaringen på det?

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov er blant de som reagerer på den manglende responsen, og hevder at EU burde være interessert i å se de syriske flyktningene returnere. -Iallefall om EU har sine innbyggeres beste interesse som mål, sier han. Vi formaner det norske folk om å være våken ovenfor denne sirupsgangen blant de europeiske myndighetene, og holde øye med hva som skjer videre med flyktningesituasjonen i Europa, spesielt her i Norge.

Flyktningekonspirasjonen, også kjent som Kalergi-planen
I går skrev vi om Kalergi-planen som makteliten og dens utvalgte lakeier innen nasjonal topp-politikk følger for å kunne destruere Europa og deretter overta konkursboet. Planen går i all korthet ut på å oversvømme de europeiske velferdsnasjonene med unge mannlige, fundamentalister fra islam-styrte land. Dette vil i sin tur forårsake dannelsen av sharia-parallellsamfunn i mottakerlandene, med et påfølgende voldsinferno og økonomisk kollaps. Og konkursboene til det som tidligere var europeiske høykostland vil deretter ligge åpen for oppkjøp for loppemarkedpriser. Hvem vil da være mer enn klar til å åpne lommebøkene? -Jo, den samme styrtrike eliten som blar opp penger den har trykket fra tom luft via sentralbankene den selv kontrollerer. For øvrig er dette en absurditet menneskeheten fortsetter å lukke øynene for: Vi har tillat at pengesystemet forvaltes av privatpersoner som begår enorm kriminalitet mot resten av Jordas befolkning. Denne oppskriften har elitefamiliene brukt gang på gang, over flere generasjoner. Resultatet er at disse familiene nå sitter med kontrollen over sentralbankene, og har eierskapet over enorme realverdier — realverdier som tidligere var noens konkursbo. Medlemmer i elitefamiliene greier å holde offentlighetens lys vekk fra seg selv, ettersom de kontrollerer informasjonsflyten i samfunnet. I tillegg til å eie sentralbankene, eier de nemlig også medieindustrien.

Under Kalergi-planens utrulling har verdenssamfunnet vært utsatt for en rekke såkalte falsk-flagg kriger (på engelsk: ’false flag’). Dette innebefatter krigene i Syria, Libya, Irak og Afghanistan for å nevne noen. Falsk-flagg krigen i Syria og flyktningestrømmen som ble generert i kjølvannet av den, kom i stand basert på falske anklager mot landets lovlig valgte president. Dette skjedde også i Libya, Afghanistan og Irak; det ble framsatt falske anklager for å kunne rettferdiggjøre påfølgende vestlig militær invensjon og folkemord. Disse krigene har dannet grunnlaget for de enorme flyktningestrømmene som har vært brukt til å destabilisere vestlige høykostland.

Via undersøkelser har det blitt avdekket at mange flyktninger ikke er barn slik de selv hevdet. Det er også en kjensgjerning at det er en enorm overvekt av menn blant flyktningene. Hvor er alle de mest trengende, nemlig kvinnene og barna? Men absurditetene stopper ikke her, for brorparten av flyktningene virker også å være rekruttert fra områder uten krig, utenfor Syria. På YouTube kan man finne et amatøropptak fra en flyktningeleir hvor de går rundt i leiren og spør migrantene om deres opprinnelsesland. Det tok en god stund før de fant den første syreren… Så hvor mange som kommer hit på falsk grunnlag, ja det tør vi nesten ikke tenke på.

Parlamentarismen er død og har lenge vært det!
Parlamentarismen, vårt politiske system, er i likhet med pengesystemet redusert til et maktmiddel i hendene på styrtrike undertrykkere. Ved å kontrollere sentrale politikere, fjerner makteliten friheten og rettighetene til den gemene hop. Glem Høyre, Venstre, Sentrum, for i dag er det kun to ideologier som råder: Globalisme versus nasjonalisme. Hvilken av disse leirene ønsker du å tilhøre? Som følge av at de europeiske landene har latt globalister styre via et åpenbart korrupt, parlamentarisk system, har globalistene nå langt på vei kommet fram til sitt mål om fullstendig dominans og eierskap. Vi i Norgesavisen betegner oss selv som nasjonalister, for vi har et varmt ønske om å bevare vårt fedreland og vår norske kultur.

Hvordan kan vi redde landet?
Dersom nordmenns hjemland og kultur skal kunne reddes, må Kari og Ola greie vise ryggrad og motsette seg flyktningesvindelen. Vi må grave hælene i bakken ovenfor overløperne i vår egen regjering, for hvis vi fortsetter å se en annen vei ovenfor dette åpenbare bedraget, vil vi ende opp som et nytt Sverige. Siden det svenske folket ikke har evnet å stoppe herjingene til sin åpenbart korrupte statsminister, Lövfen, er landet nå havnet i en tilstand av økonomisk og kriminelt kaos. Dette vil komme hit til Norge også om vi ikke lærer av svenskenes tafatthet og står opp for oss selv!

Som antydet befinner vi oss i dag i en situasjon hvor politiske ideologier har blitt en vits. Vi har ikke lengre noe ‘rødt’, ‘blått’ og ‘grønt’ når sett i et praktisk perspektiv. Det spiller nemlig ingen rolle hvilket politisk parti som sitter i regjeringsposisjon, for lederne i alle partier blir utvalgt og kontrollert av de samme tyranniske kreftene.

I går postet vi foredraget til en ung australsk aktivist ved navn Blair Cotrell. Han avslører hvordan Kalergi-planen, altså flyktningekonspirasjonen, er forsøkt spunnet over den europeiske befolkningen. Hans fantastisk lettforståelige redegjørelse tåler et gjenhør, så her er den:

Foto: Panu Pohjola

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her