Vil kaste ut beboere i kommunale leiligheter for å bosette flyktninger

9
116

Asker og Bærum Budstikke skriver at Bærum kommune har vedtatt å bosette 280 flyktninger i 2016, hvorav 65 er enslige barn og unge, og forberede bosetting av minst 330 flyktninger i 2017, hvorav minst 100 enslige barn og unge. Familiegjenforening vil komme i tillegg til dette.

ORDFØRER: Lisbeth Hammer Krogh (H), ordfører i Bærum kommune, ønsker nå å stramme inn på de syke og svakes rettigheter og gi de til flyktningene og asylsøkerne. (Foto: Flickr).

Bare Frp og Pensjonistpartiet stemte imot forslaget.

Kommunen vil med dette vedtaket presse kapasiteten i det kommunale apparatet hardt. Blant annet på grunn av de høye boligutgiftene i kommunen bruker Bærum langt mer per flyktning enn andre kommuner.

Les også: Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Kritisk

Fremskrittspartiet i Bærum kommune er bekymret for at det store antallet flyktninger vil gå utover tilbudet til innbyggerne i kommunen.

Asker og Bærum Budstikke skriver blant annet at Ida Ohme Pedersen (Frp) er oppgitt over at kommunen strever etter å bli «best i klassen» når det gjelder å bosette flyktninger.

– Vi har ikke bolig til barna. Kommunen søker etter fosterhjem for egne barn. Kapasiteten i innføringsklassene på skolene er sprengt, og elever sendes ut i ordinære klasser før de har lært seg norsk ordentlig, poengterte hun.

Frp foreslo også i kommunestyret at beboere i kommunale leiligheter ikke skal kastes ut for å bosette flyktninger og asylsøkere. Forslagene fikk kun støtte fra Pensjonistpartiet.

Les også: Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Syke og eldre får dårligere tilbud

I dokumentet fra Bærum kommune kalt «Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 og 2017», kan man også lese at kommunen nå vil stramme inn i tilbudet til de aller svakeste i samfunnet. Blant annet vil rusmisbrukere, psykisk syke, langtids arbeidsledige og eldre nå få innskrenket tilbud om leie av kommunale boliger, som følge av flyktningbølgen.

Dette vil føre til større stress og usikkerhet for disse og skape uro om hvor de kan bo i fremtiden.

I dokumentet står det blant annet:

7.5.1 Mulighet for bosetting i egen portefølje i 2016 Bærum kommune Eiendom besitter i dag 956 «velferdsboliger», hvorav 284 enheter er kategorisert som «flyktningboliger». Rådmannen iverksetter tiltak for raskere gjennomstrømming i kommunale boliger for alle brukergrupper. Dette vil frigi flere kommunale boliger. 90 % av de som leier kommunal bolig i dag får fornyet kontrakt etter 3 år. Rådmannen vil vurdere tiltak som å gi kortere leieavtale i kommunal bolig (f.eks. begrenset til 2 år). Det er samtidig nødvendig å intensivere arbeidet med å gi flyktninger hjelp til å skaffe egen bolig.

Les også: Vestby kommune kastet ut 77-årig pensjonist for å gjøre plass for flyktninger

Relatert:

The post Vil kaste ut beboere i kommunale leiligheter for å bosette flyktninger appeared first on Frieord.

Source: Frieord.no

Norgesavisen.no kan ikke leve på luft og kjærlighet

Kjære leser av Norgesavisen.no,

Norgesavisen.no har nå vært i drift i over 3 år uten en krone i støtte fra det offentlige. Utviklingen av Norgesavisen.no har kostet masse penger, og den daglig driften og markedsføringen koster i sum enda mer.

Norgesavisen.no er en av svært få aviser i Norge som tør publisere politisk ukorrekte saker der andre aviser tier. Mange vil hevde at et demokrati ikke kan fungere uten en fri presse.

Akkurat nå hviler driften av Norgesavisen.no på 1 person. Selv om Norgeavisen.no er etablert av kjærlighet til vårt fedreland, kan ikke avisen overleve på luft og kjærlighet alene. Det er tungt økonomisk og ikke bærekraftig på sikt. Skal Norgesavisen.no overleve, er avisen helt avhengig av din støtte.

Vær snill å gi en donasjon for å holde Norgesavisen.no levende. Og gjerne gi din støtte en gang hver måned.

Tusen takk!

Kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: Kr. 300

9 KOMMENTARER

    • Dere som bor så nerme Oslo,bør gå i hop å tropp opp på UDI sine kontor,å få slengt di ut.Nå må de være nok..Vi norske som vil ha de greit i landet vårt,vi må bare få ordnet opp nå.

  1. Skulle vært dømt for landsforræderi disse folka som foreslo dette. At det er mulig!!! Det dummeste er jo at de som styrer her i landet går ut i media og sier de ikke fatter og begriper at innvadrerfiendtlige partier og grupperinger bare vokser og vokser, hva pokker forventer de når de gang etter gang tar fra vanlige nordmenn og gir til utlendinger, som viser sin takknemlighet ved å gå ut og overfalle damer på gatene?!

  2. Vi har en stor oppgave foran oss med å reversere denne fandenivoldske innvandringen. Håper nordmenn omsider vil stå samlet, mot de politiske opportunistene og andre som profitterer på dette. Vi er et lite folk i verdensmålestokk og kan bli utryddet på få generasjoner dersom vi ikke står opp kjemper for oss selv NÅ, og ikke for afrikanere og arabere, som det er aldeles nok av her i verden fra før.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR