Vil vi ta vare på Norge i fremtiden?

0
1

I Norgesavisen finner man en godt dokumentert artikkel om befolkningsutviklingen i Norge. Med støtte fra blant annet Statistisk Sentralbyrå, har avisens redaksjon laget prognoser for befolkningsutviklingen frem til år 2100. Prognosen er basert på det som forefinnes av tall pr i dag, samt forventet innvandring og aktuelle fødselstall. Som også andre har kommet frem til, vil 2040 bli det året hvor nordmenn blir en minoritet i Oslo. For hele landet vil tilsvarende skje i 2056. Dette er altså ikke langt inn i fremtiden, det er tiden da våre barnebarn har planer om å etablere familie i et trygt og godt samfunn.  Forfatteren oppsummerer utviklingen på følgende måte:

Det å bli en befolkningsminoritet gir seg direkte utslag i evnen til å utøve makt i samfunnet. Nordmenn vil miste politisk kontroll (vi er jo et demokrati og partiet med fleste stemmer bestemmer). Uten politisk kontroll blir lover endret, språk og kultur skiftet ut, kirker stengt og moskeer bygget over hele landet - alt i et rasende tempo av nye makthavere. Få år etter at Nordmenn har blitt en minoritet i Norge vil landet ikke være til å kjenne igjen.

Med bakgrunn i disse dystre prognoser, skulle man tro at nordmenn ville massemobilisere for å unngå den fremtid som prognosene viser. Men nei. Det gjør vi ikke. Statistisk Sentralbyrås årlige undersøkelse (utgitt desember 2016) viser følgende: Til påstanden "Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk næringsliv", svarte faktisk 66 % at de var helt eller delvis enig (kun 18 % var uenige)!  Påstand nr 2 var "Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge". Til dette svarte hele 67 % at de var helt eller delvis enige (18 % var uenige)! Påstand nr 3: Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet". Her var kun 32 % enige, mens 54 % var uenige! Tallene tyder på at nordmenn flest ikke har forstått hva som er i ferd med å skje i dette landet! Eller er det slik at Norge ikke er verdt å ta vare på?

Skribent: Steinar Øksengård | Foto:Statistics Norway

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR